PL EN


2006 | 06 | 69-109
Article title

Ikonografia pieczęci kościołów parafialnych dekanatu szadkowskiego z przełomu XVIII i XIX w.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
EN
Year
Issue
06
Pages
69-109
Physical description
Contributors
 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii UŁ
References
 • Adamczewski M., Herby i pieczęcie miasta Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3.
 • Adamczewski M., Herby szlachty polskiej w kościele farnym pw. w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii i w. Jakuba w Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
 • Brykczyński A., Podręcznik praktyczny ikonografii chrześcijańskiej, Warszawa 1894.
 • Gumowski M., Sfragistyka polska. Pieczęcie kościelne, [w:] Sfragistyka, oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960. Grocholice, [w:] SGKP, t. 2, Warszawa 1881.
 • Hlebionek M., W połowie drogi do herbu. Ze studiów nad piecz ciami gmin wyznaniowych na przełomie XVIII i XIX w., [w:] Polska heraldyka ko cielna. Stan i perspektywy bada , pod red. H. Skupie skiego i A. Weissa, Warszawa 2004.
 • Janicka-Krzywda U., Patron – atrybut – symbol, Pozna 1993.
 • Katalog zabytków sztuki, t. 2: Województwo łódzkie, pod red. J. Z. Łozi skiego, Warszawa 1954.
 • Librowski S., Kapituła katedralna włocławska. Zarys dziejów i organizacja, Warszawa 1949.
 • Librowski S., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 1: Akta przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Lublin 1974 (nadbitka z ABAK, t. 28–31)
 • Librowski S., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 4: Indeks geograficzno-historyczny, z. 1: Indeks do cz ci 1 (zasób włocławski), Lublin 1978.
 • Librowski S., Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1: Wizytacje diecezji kujawskiej i pomorskiej, t. I, opracowanie archiwalno- ródłoznawcze, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1964, t. 8.
 • Pakulski J., O najstarszych, przedherbowych pieczęciach arcybiskupów gnieźnieńskich, [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Poznań 1997.
 • Piaseczki J., Opisanie klasztorów i kościołów księży franciszkanów prowincji polskiej, „Pamiętnik Religijno-Moralny” 1844, t. 6.
 • Po mieczu i po kądzieli, Warszawa 2003, [CD – wydawnictwo elektroniczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych].
 • Słownik – konkordancja osób Nowego Testamentu, oprac. P. C. Boska, Poznań 1991.
 • Szkutnik P., Źródła do dziejów Szadku, znajdujące się w archiwach kościelnych, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
 • Wilczyński E. E., Pamiętnik Stróży. Krótka monografia wsi i okolic od czasów najdawniejszych do dziś , Częstochowa 2000.
 • Zawilski A., Bełchatów i jego historyczne awanse, Łódź 1967.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d0ebb46-3a30-4a2d-b9ed-944bfa7aa4c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.