PL EN


2019 | vol. 63, nr 4 | 29-40
Article title

The anatomy of regional trade agreements with a services component

Content
Title variants
PL
Anatomia regionalnych porozumień handlowych z komponentem usługowym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Regional trade agreements (RTAs) have risen in number and reach over the years, including a notable increase in the agreements with services commitments. Of the 293 RTAs WTO-notified and currently in force, 142 have provisions liberalizing trade in goods only, while 151 also cover services commitments. On the basis of the World Trade Organization RTA Database, the paper maps the global landscape of RTAs and draws the main trends and characteristics of RTAs services’ proliferation through quantitative and qualitative categorizations of RTAs. The detailed analysis of the recent proliferation of RTAs points to the differences in the anatomy of agreements with a services component and agreements with a goods component.
PL
Regionalne porozumienia handlowe (Regional Trade Agreements, RTAs) są kluczowym elementem międzynarodowych relacji handlowych. Przez ostatnie dwadzieścia pięć lat obserwujemy szybki wzrost zarówno liczby, jak i zasięgu geograficznego RTAs, w tym znaczne zwiększenie się liczby porozumień obejmujących przepływ usług. Spośród 293 RTAs notyfikowanych przez Światową Organizację Handlu (World Trade Organization, WTO) i aktualnie obowiązujących 142 zawierają postanowienia liberalizujące wyłącznie handel towarami, a 151 dotyczy także zobowiązań w zakresie handlu usługami. Na podstawie informacji z bazy WTO RTA Database artykuł odwzorowuje aktualny krajobraz regionalnych porozumień handlowych i identyfikuje najważniejsze tendencje i cechy charakterystyczne usługowych RTAs. Szczegółowa analiza obecnej proliferacji RTAs wskazuje na różnice w anatomii porozumień z komponentem usługowym w porównaniu z porozumieniami obejmującymi wyłącznie handel towarami.
References
 • Acharya R. (ed.), 2016, Regional Trade Agreements and the Multilateral Trading System, Cambridge University Press, New York.
 • Fiorentino R.V., Verdeja L., Toqueboeuf C., 2007, The Changing Landscape of Regional Trade Agreements: 2006 Update, The WTO Discussion Paper, no. 12, The World Trade Organization, Geneva.
 • McKinsey Global Institute, 2019, Globalization in transition: the future of trade and value chains, https://www.mckinsey.com (access 8.03.2019).
 • The World Trade Organization, 2011, World Trade Report 2011. The WTO and preferential trade agreements: from co-existence to coherence, https://www.wto.org (access 28.02.2019).
 • The World Trade Organization, 2018a, World Trade Statistical Review 2018, https://www.wto.org (12.03.2019).
 • The World Trade Organization, 2018b, Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS). User Guide, https://www.wto.org (access 12.03.2019).
 • The World Trade Organization, 2019a, Regional trade agreements and the WTO, https://www.wto.org (access 12.03.2019).
 • The World Trade Organization, 2019b, Transparency Mechanism for RTAs, https://www.wto.org (access 12.03.2019).
 • The World Trade Organization, 2019c, General Agreement on Trade in Services, https://www.wto.org (access 12.03.2019).
 • The World Trade Organization, 2019d, Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS), https://www.wto.org (access 12.03.2019).
 • The World Trade Organization, 2019e, International Trade and Market Access Data, https://www.wto.org (access 18.03.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d0f37e9-74b5-4dca-9b73-25a6d555bbd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.