PL EN


2019 | 10 | 3 | 209-214
Article title

Trójskładnikowa koncepcja postawy człowieka wobec wykorzystywania e-learningu w procesie kształcenia

Content
Title variants
EN
Three-Component Concept of Human attitude Towards the Use of e-Learning in the Education Process
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Treść opracowania w głównej mierze została ukierunkowana na określenie trójskładnikowej koncepcji postawy, której poszczególne komponenty stanowią integralną część życia człowieka. Za pośrednictwem każdego z omówionych w artykule komponentów dokonać można szczegółowej analizy postawy wobec wykorzystywania e-learningu w procesie kształcenia.
EN
The content of the publication is mainly aimed at defining a three-component concept of attitude, whose individual components are an integral part of human life. Through each of the components discussed in the article, a detailed analysis of the attitude towards the use of e-learning in the educational process can be made.
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
209-214
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • ORCID: 0000-0001-8220-2199, magister inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska
 • ORCID: 0000-0002-3158-1923, doctor habilitowany, professor UR, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska
References
 • Aronson, E., Wilson, T., Alert, R. (2012). Psychologia społeczna: serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Fidelus A. (2012). Social Attitudes as an Element of the Social Capital and Its Connections with the Process of the Social Readaptation. Forum Pedagogiczne, 1, 87–124.
 • Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Holly, R. (1985). Postawa (i hasła korespondujące). W: W. Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny (s. 215–217). Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Janus, J. (2011). Słownik pedagogiki i psychologii. Zagadnienia, pojęcia terminy. Olszyn: Buchmann.
 • Marody, M. (1976). Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Warszawa: PWN.
 • Mądrzycki, T. (1977). Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa: WSiP.
 • Mika, S. (1981). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.
 • Nowak, S. (1973). Teorie postaw. Warszawa: PWN.
 • Oppenheim, A. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Rathus, S. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP.
 • Rogozińska-Pawełczyk, A. (2014). Kształtowanie postawy zaangażowania organizacyjnego. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(97), 27–38.
 • Wojciszke, B. (2003). Postawy i ich zmiana. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (s. 79–106). Gdańsk: GWP
 • Zimbardo, P.G., Leippe, M.R. (2004). Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań: Zysk i S-ka.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d10957d-61c8-4307-9328-74de96313a51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.