PL EN


2013 | 3 | 19-31
Article title

Wpływ przemysłów kreatywnych na rewitalizację terenów zespołów poprzemysłowych

Content
Title variants
EN
Creative industries impact on revitalisation of postindustrial complexes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemysły kreatywne są jednym z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki. Komisja Europejska w Strategii lizbońskiej przemysły kreatywne uznaje za najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę opartą na wiedzy, zdolną do podtrzymania wzrostu gospodarczego oraz zapewnienia miejsc pracy i spójności społecznej. Potencjał tego sektora gospodarki jest coraz częściej wykorzystywany w procesie rewitalizacji zespołów poprzemysłowych. Fabryki, dzielnice i całe fragmenty miast, w erze przemysłowej stanowiące infrastrukturę przemysłową, dziś stają się centrami kreatywności, generującymi rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy. Dziś zamiast zasobów naturalnych, jak węgiel czy gaz, ludzka kreatywność jest nowym źródłem rozwoju europejskich miast. Artykuł prezentuje cztery europejskie studia przypadków rewitalizacji zespołów poprzemysłowych związanych z rozwojem przemysłów kreatywnych. Zaprezentowane przykłady pokazują, że holistyczne podejście do rozwoju, wykorzystujące potencjał przemysłów kreatywnych, może przywrócić harmonię ekonomii, kultury, społeczności i miejsca, torując drogę do równoważonego rozwoju.
EN
Creative industries are one of the most dynamic economic sectors. In the Lisbon Strategy the European Commission identifies the creative industries as “the most competitive and dynamic knowledge-based economy, able to sustaining economic growth and providing jobs and social cohesion”. The potential of this sector is more and more often exploited in the process of the revitalisation of post-industrial facilities. Factories, districts and entire fragments of cities, which in the past industrial era represented industrial facilities, today, have become centres of creative industries. Today, instead of natural resources such as coal or gas, human creativity is a new source of power European cities. The paper presents four case studies of revitalisation of former industrial complexes associated with the development of creative industries. Presented examples demonstrate that the creative industries can be an important tool in revitalization of degraded industrial areas. A holistic approach to development can bring economy, culture, community, and place back into harmony, paving the path to sustainable development.
Year
Issue
3
Pages
19-31
Physical description
Dates
published
2013-09
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
References
 • Creative Industries Mapping Document, 1998, Department for Culture, Media and Sport, Londyn.
 • Economy of Culture in Europe, 2006, European Commission, DG Education and Culture, Bruksela.
 • The Lisbon Strategy, 2000, European Commission, Bruksela.
 • Mackiewicz Marta, Michorowska Beata, Śliwka Agata, 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych (creative industries), raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, ECORYS, Warszawa.
 • www.c-mine.be [dostęp 2011-12-09].
 • www.mataderomadrid.org [dostęp 2012-05-06].
 • www.westergasfabriek.nl [dostęp 2010-05-16].
 • www.zollverein.de [dostęp 2010-05-10].
 • Zaborska-Jagiełło Agnieszka, 2010, Przestrzeń publiczna na poprzemysłowym obszarze. Public space on a postindustrial area, Czasopismo Techniczne, Architektura, r. 2010, 3-A/2010, z. 6 r. 107, s. 345-352, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Zaborska-Jagiełło Agnieszka, 2012a, Kreatywne środowisko jako katalizator rewitalizacji, Czasopismo Techniczne, Architektura, r. 2012, 3-A/2012, z. 12 r. 109, s. 77-81,Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Zaborska-Jagiełło Agnieszka, 2012b, Przemysł może stać się kreatywny. Transformacja przestrzeni poprzemysłowych w przestrzenie kreatywności, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Architektura, z. 51, s. 243-250, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d1b6acd-6497-4b07-ac4c-f8ee4ccc73fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.