PL EN


Journal
2008 | 1(17) | 57-69
Article title

Szafarz sakramentu pokuty

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania należy do najważniejszych posług kapłańskich. Poprzez tę posługę kapłan uświęca nie tylko penitenta, ale i samego siebie.
Journal
Year
Issue
Pages
57-69
Physical description
Dates
published
2008-12-31
References
 • Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia.
 • Jan Paweł II, Posługa kapłańska w sakramencie pojednania. Przemówienie do członków Penitencjarii Apostolskiej, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 5-6:1993.
 • Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia.
 • Jan Paweł II, Sakrament pokuty wielkim darem Bożego miłosierdzia. Przesłanie Papieża do uczestników kursu zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 6:1996.
 • Kongregacja kultu Bożego, Obrzędy Sakramentu pokuty „ Ordo Paenitentiae ”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 27:1974.
 • Majkowski J., Agere contra, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1995, t. I, kol. 174.
 • Orzeszyna J., Sakrament pojednania i pokuty, Kraków 1993.
 • Papieska Rada ds. Rodziny, Vademcum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego, Rzym 1997.
 • Płatek J.S., Sprawowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania, Częstochowa 2001.
 • Pryszmont J., U podstaw chrześcijańskiej formacji moralnej, Częstochowa 1987.
 • Sujkowski Z., Służba spowiednika, w: Pokuta i Sakrament pojednania we współczesnym Kościele, Poznań 1985.
 • Witek S., Sakrament pojednania, Poznań 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d2020f3-5efc-40db-9db9-8ec78cfd68e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.