PL EN


2013 | 2 | 44-54
Article title

Nierówności w publicznej debacie. Zmierzch neoliberalnej mitologii?

Content
Title variants
EN
Inequalities in Public Debate. The Demise of Neoliberal Mythology?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje kwestię obecności nierówności społecznych w polskiej debacie publicznej okresu transformacji. Szczególną uwagę zwraca się na sposoby uzasadniania neutralnego lub pozytywnego wpływu nierówności na gospodarkę i społeczeństwo. Rozważa się także rolę polskich elit intelektualnych w legitymizowaniu wzrostu nierówności społecznych i ich nowych wzorów. W konkluzjach wskazuje się na powrót problematyki nierówności do mainstreamu europejskiej debaty publicznej i politycznej w trakcie, i w efekcie kryzysu finansowego ostatnich lat.
Year
Volume
2
Pages
44-54
Physical description
Dates
published
2013-12-01
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
References
 • Bauman Zygmunt, (1998), Zawrotna kariera podklasy, „Przegląd Społeczny”, nr 1–2, [dostęp: 12 grudnia, 2013]. Dostępny w Internecie: http://www.tezeusz. pl/cms/tz/index.php?id=354.
 • Belka Marek, (1991), Reaganomika. Sukces, czy porażka i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Bonowicz Wojciech, (2003), Tischner, Warszawa: Świat książki.
 • Brewer Mike i inni, (2007), Poverty and Inequality in the UK, London: Institute of Fiscal Studies.
 • Domański Henryk, Rychard Andrzej, (1998), Nowe społeczeństwo klasowe? Wywiad Roberta Krasowskiego, „Życie”, 20 marca.
 • Domański Henryk, (2002), Growing inequalities and the rise of meritocracy in Poland [w:] Władysław Adamski, Pavel Machonin, Wolfgang Zapf, red., Structural Change and Modernization in Post-Socialist Societies, Hamburg: Reinhold Kramer.
 • Domański Henryk, (2007), Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dorling Daniel, (2010), Injustice. Why social inequality persists, Bristol: Policy Press.
 • Kowalik Tadeusz, (2010a), Cięcioobsesja, „Krytyka polityczna”, nr 23.
 • Kowalik Tadeusz, (2010b), Ekonomia polityczna klęski socjaldemokratycznej opcji [w:] Witold Morawski, red., Modernizacja Polski. Struktury – agencje – instytucje, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Gilder George, (2001), Bogactwo i ubóstwo, Warszawa: Zysk i s-ka. Hartley Clodagh, (2010), Tories hard hitting posters, „The Sun”, 28 marca, [dostęp 30 maja 2013]. Dostępny w Internecie: http://www.thesun.co.uk/ sol/homepage/news/2910703/Tories-hard-hittingposters.html.
 • Koźmiński, Andrzej K., Sztompka Piotr, (2004), Rozmowa o wielkiej przemianie, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 • Marcinkiewicz Kazimierz, (2005), Mój gabinet. Wywiad Jacka Żakowskiego, „Polityka” nr 45, 12.11.2005.
 • OECD, Divided we Stand: Why Inequality Keeps Rising, OECD Publishing.
 • Sumner William G., (1918), Forgotten man and other essays, New Haven: Yale University Press.
 • Sumner William G., (1883), What Social Classes Owe to Each Other, New York: Harper & Brothers.
 • Sztompka Piotr, (2001), The Ambivalence of Social Change: Triumph or Trauma?, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung GmbH, [dostęp 02.01.2014]. Dostępny w Internecie: http://bibliothek.wzb.eu/pdf/2000/p00-001.pdf.
 • Sztompka Piotr, (2008), The Ambivalence of Social Change In Post-Communist Societies [w:] Anna Śliż, Marek S. Szczepański, red., Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja w teoriach socjologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Rybiński Krzysztof, (2012), Polska obrała kurs na górę lodową!, rozmowa Romana Mańki, „Gazeta Finansowa. Gość specjalny, [dostęp 13 sierpnia 2012. Dostępny w Internecie: http:// biznes.interia.pl/raport/kryzys_w_usa/news/ polska-obrala-kurs-na-gore-lodowa,1831057.
 • Therborn Göran, (2013), Killing fields of inequality, Cambridge, Malden: Polity Press. Wheen Francis, (2006), Jak brednie podbiły świat, Warszawa: MUZA.
 • Wilkinson Richard, Pickett Kate, (2011), Duch równości, Warszawa: Czarna Owca.
 • Wnuk-Lipiński Edmund, (2005), Socjologia życia publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Woźniak Wojciech, (2010), Zwalczanie ubóstwa, czy zwalczanie ubogich? O wizerunku biednego w polskim dyskursie publicznym [w:] Piotr Żuk, red., Podziały klasowe i nierówności społeczne – refleksje społeczne 20 lat po zmianie systemowej, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Woźniak Wojciech, (2012), Użycie i nadużycie nauk społecznych. Przypadek merytokracji [w:] Piotr Żuk, red., Wiedza, władza, ideologia. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Woźniak Wojciech, (2012), Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Woźniak Wojciech, (2014), Perception of inequality by the general public and political elites [w:] Dieter Eissel, Jeremy Leaman, Ewa Rokicka, red., Welfare state et risk. Rising Inequality in Europe, Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag.
Notes
Cytowanie: Woźniak Wojciech, (2013), Nierówności w publicznej debacie. Zmierzch neoliberalnej mitologii?,
„Władza sądzenia”, nr 2, s. 45–54 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: www.wladzasadzenia.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d208d3c-3441-4e2a-8de2-1aefa78877fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.