PL EN


2016 | 4(21) | 50-52
Article title

Holandia – lider we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym

Content
Title variants
EN
The Netherlands – the leader in implementing circular economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zagrożenie zapewnienia możliwości dalszego stabilnego rozwoju gospodarczego, wynikające ze zderzenia kluczowych megatrendów, takich jak wyczerpywanie się zasobów naturalnych, wzrastająca ilość wygenerowanych odpadów czy zmiany klimatyczne, zostało potraktowane przez Komisję Europejską bardzo realnie, czego dowodem jest szeroko dyskutowany w ostatnim czasie pakiet zmian na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Niektóre kraje z implementacją „gospodarki cyrkulacyjnej” radzą sobie lepiej niż pozostałe i wyznaczają kierunki transformacji. Jednym z takich państw jest Holandia, która wśród ekspertów zyskała miano europejskiego lidera w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.
A problem to provide opportunities for further stable economic development, resulting from the collision of the key megatrends, such as the depletion of natural resources, the increasing amount of generated waste or climate change, has been treated by the European Commission very realistically, as demonstrated by the widely-discussed recent package of changes for the circular economy. Some countries are doing better than the others with the implementation of the circular economy and are setting the direction of transformation. One of these countries is the Netherlands, which among experts has been recognised as the European leader in the implementation of the circular economy.
Publisher
Year
Issue
Pages
50-52
Physical description
Dates
printed
2016-10
Contributors
References
  • 1. Foltynowicz Z., Mancewicz M., Historia gospodarki odpadami. Cz. III, ,,Recykling’’, 11/2012.
  • 2. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju, www.mr.bip.gov.pl
  • 3. Broszura Informacyjna: Gospodarka o obiegu zamkniętym – Jak wydzielić potencjał z planowanych zmian, Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, Warszawa 2016.
  • 4. Milios L, Municipal waste management in the Netherlands, European Environment Agency, 2013.
  • 5. W ijkman A., SkÄnberg K, Korzyści społeczne Gospodarki o obiegu zamkniętym. Wygrani pod względem miejsc pracy, klimatu w gospodarce opartej o energię odnawialną i wydajność surowcową. Studium odnoszące się do Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii i Szwecji, ,,Circular Economy In Poland’’, IBS PW, 3/2016.
  • 6. www.netherlandscircularhotspot.nl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d20f9e1-8d83-46e9-b426-8803ff323f00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.