PL EN


2017 | 15 | 45-56
Article title

SAMOOBRONA POWSZECHNA SPOŁECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Content
Title variants
EN
GENERAL CIVIL SELF-DEFENSE IN THE REPUBLIC OF POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Samoobrona powszechna to szczególny rodzaj samoochrony ludności w sytuacjach zagrożenia. W zdecydowanym zakresie przedsięwzięcie to ukierunkowane jest na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Nie przekreśla się jednak zastosowania form samoobrony powszechnej w przypadku zagrożeń czasu pokoju. Zważywszy na stwierdzenie wskazujące, iż zagrożenia, jakie niosą dla współczesnych społeczeństw katastrofy i awarie techniczne, klęski żywiołowe i skażenie środowiska, są równe skutkom wojny. Współcześnie bezpieczeństwo narodowe, obrona narodowa obejmują w coraz większym stopniu – oprócz siły militarnej – zdolność ochrony i ratownictwa ludności, substancji materialnej i środowiska przed zagrożeniami niemilitarnymi. Samoobrona powszechna może być odpowiedzią społeczeństwa na występujące obszary braku bezpieczeństwa, których nie chcą lub nie mogą zagospodarować podmioty państwowe.
EN
General self-defense is a special type of self-protection of the population in the emergency situations. It is a reaction at the time of external threat to national security and the war. However, this does not rule out the use of general forms of self-defense in the event of threat in peacetime. The past assumptions in this area should be extended. Especially that the threats to modern society: disasters and technical failures, natural disasters and environmental pollution – are equal to the effects of war. Today, national security and national defense increasingly include – besides the military strength – the ability to protect and rescue people, material assets and the natural environment from non-military threats. General self-defense may be a response to the emerging public insecurity, which is not (or cannot be) provided for by the state authorities.
Year
Issue
15
Pages
45-56
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Kalinowski, R. (2011). Obrona cywilna w Polsce. Siedlce.
 • Kitler, W. (2000). Współczesny wymiar obrony cywilnej RP w świetle integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi. Warszawa.
 • Łepkowski, W., Kaczmarek, J. i Zdrodowski, B. (2008). Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa.
 • Marczak, J. (red.) (2000). Samoorganizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa powszechnego: samoobrona powszechna III Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej [MON]. (1977). Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. 1993 Nr 91, poz. 429 (nieobowiązujące)).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. 1993 Nr 91, poz. 421).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. 2002 Nr 96, poz. 850).
 • Słownik języka polskiego. (1981). Warszawa.
 • Słownik współczesnego języka polskiego. (1996). Warszawa.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 210, poz. 2036 z późn. zm.).
 • Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej z dnia 11 stycznia 2006 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d2746fe-b8ed-49c9-8c80-c779677ae451
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.