PL EN


2018 | 4 | 71-83
Article title

Rola NATO w regulacji światowego porządku. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w XXI wieku

Title variants
EN
NATO’s role in regulating the world order. Challenges and threats to security in the 21st century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wojny w Afganistanie czy Iraku to etapy większego zjawiska, którym jest wojna z terroryzmem. Wymaga ona cierpliwości, porozumienia i dialogu międzycywilizacyjnego, lecz nie wąsko pojętego w ujęciu Huntingtona, tylko szeroko rozumianego dialogu cywilizacji ludzkiej. Każda wojna jest do wygrania, jeżeli priorytetem w niej nie jest dążenie do hegemonii w świecie, ale do bezpieczeństwa własnych obywateli. Dlatego by możliwe było stworzenie nowego systemu bezpieczeństwa światowego, który poprzez sieć systemów regionalnych utworzyłby pewnego rodzaju zaporę chroniącą przed terrorystami, równocześnie ze stabilizacją należy prowadzić dialog ze społecznością muzułmańską i nie tylko. Stworzenie takiego systemu musi być priorytetem dla polityków i państw, które reprezentują. Polityk jak każdy człowiek ma prawo do błędnej decyzji. Jednakże przy jej podejmowaniu musi liczyć się z konsekwencjami. Tym większymi, im ranga decyzji jest wyższa, albowiem decyzja o wojnie jest jedną z najbardziej brzemiennych w skutki.
EN
The wars in Afghanistan or in Iraq are just stages of a wider phenomenon of war against terrorism. War requires patience, understanding, dialogue within a civilization, but not the one narrowly understood as Huntington sees it, but general human civilization. Each war can be won if its priority is not to try to conquer the world but to win security for the inhabitants of a state. Therefore, stabilization should be accompanied by dialogue with the Muslim community, but not only with that community if a new system of world security is to be created. A network of regional systems that would form a kind of anti-terrorist dam should be created. The appropriate formation of such a system must be a priority for politicians and the states they represent. Like any other man, a politician can sometimes make a wrong decision. However, he or she must be aware of its consequences when taking it. The more serious the consequences, the higher the rank of the decision. The decision to wage war is, however, the most burdened with consequences of all decisions.
Year
Issue
4
Pages
71-83
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d34fad4-9212-4c13-b337-ba9092cfe4b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.