PL EN


2018 | 17 | 199-213
Article title

TEACHER’S SKILLS AND THEIR USE IN PROFESSIONAL ACTIVITY

Content
Title variants
PL
UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELA I ICH WYKORZYSTANIE W AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the article, attention was drawn to the explanation of the concept of skills that the teacher obtains regardless of academic and practical preparation for the profession. Selected conditions for the formation of soft and hard skills teachers used in everyday work were discussed. The distinguished features have become the basis for conducting research in a group of teachers completing higher education. The material obtained was developed in qualitative and quantitative terms. All the theoretical and research implications have been summarized.
PL
W artykule zwrócono uwagę na objaśnienia pojęcia umiejętności, które nauczyciel zdobywa niezależnie od akademickiego i praktycznego przygotowania do zawodu. Omówiono wybrane warunki tworzenia się nauczycielskich umiejętności, miękkich i twardych, wykorzystywanych w codziennej pracy. Wyróżnione właściwości stały się podstawą do przeprowadzenia badań w grupie nauczycieli uzupełniających wyższe wykształcenie. Otrzymano interesujący materiał, który opracowano pod względem jakościowym i ilościowym. Całość teoretycznych i badawczych implikacji podsumowano.
Year
Issue
17
Pages
199-213
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Arends, R.(1995). Uczymy się nauczać. Warszawa.
 • Bilska, E. (2004). Jak feniks z popiołów czyli syndrom wypalenia zawodowego. Niebieska Linia, 4 (33).
 • Boryś, W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.
 • Dawid, J.W. (1959). O duszy nauczycielstwa. In W. Okoń (ed.), Osobowość nauczyciela. Warszawa.
 • Day, Ch. (2003). Nauczyciel z pasją. Gdańsk.
 • Dewey, J. (2005). Moje pedagogiczne credo. Warszawa.
 • Dunaj, B. (ed.) (1998). Współczesny słownik języka polskiego, t. 2. Warszawa.
 • Dylak, S. (2014). Człowiek – najlepsza inwestycja. Access: www.google.pl/search?q=S.+Dylak,+człowiek+najlepsza+inwestycja&rlz=1C1AVNE_en-PL675PL679&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjEi76DvvvZAhXmbZoK.
 • Eurydyce (2014). Eurydyce – sieć informacji o edukacji w Europie. Access: www.eurydice.com.pl.
 • Ferguson, G.F., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w pedagogice i psychologii, Warszawa.
 • Kabat, M. (2017). Wartości w zawodzie nauczyciela – wykorzystanie systemowej metody analizy pojęć wieloznacznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 14.
 • Karłowicz, J. (1919). Słownik języka polskiego. Warszawa.
 • Kocór, M., Strzebońska, A. (2011). Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych w 2010. Warszawa.
 • Kosiba, G. (2012). Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kategorie, kompetencje, praktyka. Forum Oświatowe, 2 (47).
 • Kotusiewicz, A., Kwiatkowska, H.(1993). Koncepcja pedagogicznego kształcenia nauczycieli – metodologia analiz programowych. In A.A. Kotusiewicz, H. Kwiatkowska, W.P. Zaczyński (eds.), Pedeutologia. Badania i koncepcje metodologiczne. Warszawa.
 • Kruszewski, K. (ed.) (2017). Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa.
 • Kuźma, J. (2003). Doskonalenie i samokształcenie nauczycieli. In W. Okoń (ed.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Warszawa.
 • Kwiatkowska, H.( 2005). Tożsamość nauczycieli między anomią a autonomią. Gdańsk.
 • Learning skills (2006). Access: http://www.jwelford.demon.co.uk.
 • Litzke, S.M., Schuh, H. (2007). Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańsk.
 • Nalaskowski, A. (1997). Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji. Toruń.
 • Nalaskowski, A. (2004).Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Olsztyn.
 • Nowacki, T. (1999). Zawodoznawstwo. Radom.
 • Ochmański, M. (1991). Teoria i praktyka pedagogicznego kształcenia nauczycieli. Lublin.
 • Okoń, W. (1987). Słownik pedagogiczny. Warszawa.
 • Prucha, J. (2006). Pedeutologia. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Tom II: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańsk.
 • Průcha, J. (1997). Moderní pedagogika. Věda o edukačních procesech. Praha.
 • Radziewicz-Winnicki, A. (1999). Modernizacja niedostrzegalnych obszarów rodzimej edukacji. Kraków.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2010 Nr 82, poz. 537).
 • Rudniański, J. (1987). O pracy umysłowej. Cele, metody, organizacja psychiczna. Warszawa.
 • Sęk, H. (1994). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. społeczne i podmiotowe uwarunkowania. In J. Brzeziński, L. Witkowski (eds.), Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań – Toruń.
 • Śliwerski, B. (2014). Nauczyciel jako zawód. I Kongres zarządzania oświatą, Łódź, 27-29 września 2006. Access: oskko.edu.pl/kongres1/materialy/BSliwerski-Kongres.pdf.
 • Sośnicki, K. (1965). Dydaktyka ogólna. Odbitka z Encyklopedii wychowania. In M. Maciaszek (ed.), Kształtowanie umiejętności dydaktycznych nauczyciela. Warszawa.
 • Szempruch, J. (2000). Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce. Rzeszów.
 • Walewander, E. (2003). Dawid Jan Władysław. In J.M. Śnieciński (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I. Warszawa.
 • Welford, J., Prescott, K. (1996). European Business. An Issue-Based Approach. London.
 • Wołoszyn, S. (1966). Źródła do dziejów wychowania, t. 3. Warszawa.
 • Zarębska, J. (2003). Spis nauczycieli. Warszawa.
 • Zdanowicz, J. (1861). Słownik języka polskiego, część II. Wilno.
 • Złote myśli (2014). Access: www.kartezjusz.zlotemysli.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d374e87-6b16-44a4-b20b-552f4a3bb992
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.