PL EN


2015 | 17 | 277-288
Article title

Deklaracje Bońsko-Kopenhaskie jako wzór regulacji prawnych wobec mniejszości narodowych we współczesnej Europie

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z istotnych kwestii politycznych we współczesnej Europie stanowi polityka państw Unii Europejskiej wobec mniejszości narodowych i grup etnicznych. Często stosunki pomiędzy większością a mniejszością nacechowane są nieżyczliwością i dyskryminacją zamiast tolerancją, równouprawnieniem i otwarciem na inność. Poniższy artykuł jest próbą ukazania żmudnej drogi do powstania regulacji prawnych między Niemcami a Danią, dotyczących zamieszkujących na ich pograniczu mniejszości narodowych – począwszy od Deklaracji Kilońskiej (1949 r.) poprzez Protokół Kopenhaski (tzw. Notat - 1949 r.), debaty w parlamentach obu państw, oficjalne i zakulisowe spotkania polityków niemieckich i duńskich, podjęcie rokowań aż po podpisanie Deklaracji Bońskiej (przez premiera Danii Hansa Christiana Hansena) i Deklaracji Kopenhaskiej (przez kanclerza Niemiec Konrada Adenauera) w 1955 r. Ponadto w artykule omówione zostały najistotniejsze elementy obu deklaracji, które stworzyły perspektywy rozwiązania problemów etniczno-narodowościowych na pograniczu duńsko-niemieckim, doświadczenia obu państw w rozwoju pokojowego współżycia między większością a mniejszością narodową w każdym z państw oraz dalsze uzgodnienia i działania prowadzące do równouprawnienia mniejszości w życiu społecznym, kulturalnym oraz gospodarczym.
Keywords
Year
Volume
17
Pages
277-288
Physical description
artykuł
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d3a614e-4643-4154-b282-df9cce27075f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.