Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 1 (78) | 18-24

Article title

System wartości kandydatów na studia w uczelni ekonomicznej - na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Jednym z zadań uczelni jest kształtowanie postaw studentów. Spełnieniu tej roli sprzyja zdiagnozowanie systemu wartości osób ubiegających się o indeks. Celem artykułu jest przedstawienie systemu wartości oraz kryteriów podejmowania decyzji kandydatów na studia w uczelni ekonomicznej. Tak sformułowany cel zilustrowano wynikami badań ilościowych, zrealizowanych przez zespół pracowników SGH w Warszawie. Z badań tych wynika, że kandydaci na studia ekonomiczne nie różnią się, jeśli chodzi o system uznawanych wartości, od rówieśników ubiegających się o indeksy innych uczelni. Do kluczowych wartości należą: rodzina, praca zgodna z zainteresowaniami, przyjaźń, spokojne i stabilne życie oraz dobre wynagrodzenie za pracę. W zrealizowanych badaniach zaobserwowano, że zmienną różnicującą pokolenie jest płeć. Kobiety, w porównaniu z mężczyznami, silniej akcentują takie wartości jak: udane życie rodzinne, praca zgodna z zainteresowaniami, spokojne i stabilne życie. Rysuje się obraz kandydatów, których postawę wobec życia można określić mianem pragmatycznej. Najważniejsze dla nich, po ukończeniu studiów, jest łatwe znalezienie dobrze płatnej pracy. W odniesieniu do uczelni ów pragmatyzm objawia się, między innymi, oczekiwaniem rozwoju kontaktów międzynarodowych oraz oferty stypendiów zagranicznych. Elementy te mogą nie tylko kreować wizerunek uczelni, ale także stanowić o jej przewadze konkurencyjnej na rynku edukacyjnym.

Journal

Year

Issue

Pages

18-24

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa

References

 • CBOS. (2013). Wartości i normy. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.PDF
 • CBOS. (2016). Młodzież 2016. Pobrane z: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545
 • Coupland, D. (1991). Generation X. New York: St. Martin Press.
 • Deverson, J., Hamblett, Ch. (1964). Generation X. New York: Fawcett World Library.
 • Dolot, A. (2018). The characteristic of generation Z. e-mentor, 2, 44-50. DOI: 10.15219/em74.1351
 • Domalewski, J. (2013). System wartość młodzieży gimnazjalnej. Bydgoszcz-Toruń: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.
 • Drzeżdżon, W. (2010). Badania nad wartościami młodzieży w dobie dokonujących się przemian. Konstatacje pedagogiczne. Studia Gdańskie, 7, 101-112.
 • Durkheim, E. (2010). Elementarne formy życia religijnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ferreira, S., Kleinert, J. (red.). (2015). 2 Billion under 20: how millennials are breaking down age barriers and changing the word. New York: St. Martin Press.
 • Jacobs, M., Turk, B. (1995). Moving Out into the World: Student Values, Choices, and Relationship. New York: Corwin Press.
 • Marcinkowska, A., Mider, D. (2013). Analiza danych ilościowych dla politologów. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych.
 • McQueen, M. (2016). Pokolenie Y. Współistnienie czy współdziałanie. Nowe zasady komunikacji międzypokoleniowej. Warszawa: Studio Emka.
 • Nowak, S. (red.). (1991), Studenci Warszawy. Studium długofalowych przemian postaw i wartości. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ossowski, S. (1967). Z zagadnień psychologii społecznej, T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rogozińska-Pawełczyk, A. (red.). (2014). Pokolenia na rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Strózik, T. (2014). System wartości a ocena jakości życia młodzieży akademickiej w świetle badań ankietowych studentów Poznania. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 5-22.
 • Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Szczepański, J. (1979). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Świda, H. (1996). Postawy wartościujące pokolenia X. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 3-7.
 • Wrzesień, W. (2003). Jednostka - rodzina - pokolenie: studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4d43f0d3-e3f4-4e1c-a825-0df9b8fbe5f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.