PL EN


2018 | 1/2018 TOM I | 105-115
Article title

Rola emerytur minimalnych w systemie składkowym a rola nieskładkowych gwarancji minimalnych. Aksjologia systemu i wyzwania prawne

Authors
Content
Title variants
EN
The role of minimum pensions in a contributory system and the role of non-contributory minimum guarantees. Systemic axiology and legal challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor przedstawia problem niskich emerytur z nowego polskiego systemu emerytalnego oraz proponuje przywrócenie minimalnego stażu jako warunku nabycia prawa do emerytury w tym systemie. Przemawiają za tym zarówno potrzeba zapewnienia świadczeń na godziwym poziomie, jak i koszt administrowania rażąco niskimi świadczeniami.
EN
The author presents the problem of low retirement benefits resulting from the new Polish pension system and proposes the restoration of the minimum qualifying period as a condition for acquiring the right to a pension benefit within this system. This proposal is supported by both the need to provide benefits at fair levels, as well as the reduction in costs related to administering abnormally low benefits.
Year
Issue
Pages
105-115
Physical description
Dates
published
2018-08-29
Contributors
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
References
 • Antonów K., Komentarz do art. 25, art. 25(a), art. 25(b), art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, LEX wersja elektroniczna, stan na 15.04.2014.
 • Bednarczyk T.H., Dostosowanie systemów emerytalnych do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych oraz kontrowersje z tym związane [w:] Systemy ubezpieczeń społecznych - miedzy solidaryzmem a indywidualizmem, Warszawa-Lublin 2014.
 • Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalnego w Polsce, Warszawa 1997.
 • Ciak J., Kołosowska B., System emerytalny i jego zmiany w Polsce w kontekście deficytu budżetowego oraz długu publicznego w latach 1999–2014, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego" 2015, nr 3 (23).
 • Góra M., System emerytalny, Warszawa 2003.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014.
 • Kwapisz K., Komentarz do art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, LEX wersja elektroniczna, stan na 02.11.2012.
 • Rutkowski M., Spokojna starość: długa praca, wysokie zarobki, „Rzeczpospolita” 8.05.1997.
 • Szczepański M., Systemy zabezpieczenia emerytalnego wobec ryzyka ubóstwa osób starszych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 8.
 • Ślebzak K., Prawo do emerytury w systemie zdefiniowanej składki [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Zakamycze 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d442cfa-f0bb-42aa-a009-10a8dca48dd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.