PL EN


2018 | 18 | 1 | 39-44
Article title

Relationship between frequency speed of kick test performance, optimal load, and anthropometric variables in black-belt taekwondo athletes

Content
Title variants
PL
Zależność między częstotliwością prędkości kopnięcia w czasie testu wydajnościowego, optymalnym obciążeniem i zmiennymi antropometrycznymi zawodników posiadających czarny pas w taekwondo
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim. The purpose of this study was to verify the relationship between frequency speed of kick test (FSKT) performance, optimal load, and anthropometric characteristics in taekwondo athletes. Material and Methods. Sixteen black-belt taekwondo athletes volunteered to participate in the study. FSKT performance with durations of 10s and 90s, optimal load in jump squat and bench throw, and anthropometric characteristics were measured, including somatotype. Results. Significant correlations were found between height and FSKT10s (rs = -0.53 [large]; p = 0.017), height and FSKT4 (rs = -0.514 [large]; p = 0.021), and body fat (kg) and FSKT4 (rs = -0.606 [large]; p = 0.006). The ANOVA (F 1.68, 25.20 = 23.28; p<0.001; η² = 0.608 [large]; post hoc observed power: 1.00) results indicated that the number of kicks during FSKT1 (Mean±SD: 21±2) was superior to FSKT2 (20±2), FSKT3 (19±2), FSKT4 (18±2), and FSKT5 (18±2) (p <0.01). The number of kicks during FSKT2 was superior to FSKT3, FSKT4, and FSKT5 (p <0.05). The number of kicks during FSKT3 was superior to FSKT4 (p <0.05). Conclusions. The FSKT is a field test that correlates with physical characteristics important to the performance of taekwondo athletes and which can be conducted in training centers. Additionally, FSKT is a new field taekwondo test that presents peak of kicks, total kicks and kick decrement index. Coaches and strength and conditioning professionals will benefit from using this tool to monitor taekwondo athletes.
PL
Cel. Celem niniejszego badania było sprawdzenie zależności między częstotliwością prędkości kopnięcia (ang. skrót FSKT), optymalnym obciążeniem i cechami antropometrycznymi zawodników taekwondo. Materiał i metody. Szesnastu sportowców, posiadających czarny pas w taekwondo, zgłosiło się na ochotnika do udziału w badaniu. Dokonano pomiaru osiągniętych wyników FSKT trwających 10s i 90s, przy optymalnym obciążeniu w trakcie skoku z przysiadem i podrzutu sztangi z pozycji leżacej z ławki oraz cechami antropometrycznymi, w tym somatotypem. Wyniki. Podczas badania stwierdzono istotne korelacje między wzrostem a FSKT10s (rs = -0,53 [duże]; p = 0,017), wzrostem a FSKT4 (rs = -0,514 [duże]; p = 0,021) oraz tkanką tłuszczową (kg) i FSKT4 (rs = -0,606 [duże], p = 0,006). Test ANOVA (F 1.68, 25.20 = 23,28; p<0.001; η² = 0,608 [duże], siłą zaobserwowana po teście: 1,00) wykazał, że liczba kopnięć podczas FSKT1 (Średnia ± SD: 21 ± 2) była większa od FSKT2 (20 ± 2), FSKT3 (19 ± 2), FSKT4 (18±2), and FSKT5 (18±2) (p <0.01). Liczba kopnięć podczas FSKT2 była większa od FSKT3, FSKT4, and FSKT5 (p <0.05). Liczba kopnięć podczas FSKT3 była większa od FSKT4 (p <0,05). Wnioski. FSKT to test terenowy, który koreluje z cechami fizycznymi ważnymi dla wydajności sportowców taekwondo i który można przeprowadzić w ośrodkach szkoleniowych. Dodatkowo, FSKT jest nowym testem terenowym w taekwondo przedstawiającym maksymalną liczbę kopnięć, całkowitą ilość kopnięć i indeks redukcji kopnięć. Trenerzy oraz specjaliści od wzmacniania siły i kondycji mogą skorzystać z tego narzędzia do monitorowania sportowców taekwondo.
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
39-44
Physical description
Contributors
  • Martial Arts and Combat Sports Research Group, Sport Department, School of Physical Education and Sport, University of São Paulo (Brazil)
  • Nucleus of High Performance in Sport – NAR, São Paulo (Brazil)
  • Martial Arts and Combat Sports Research Group, Sport Department, School of Physical Education and Sport, University of São Paulo (Brazil)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d44ae20-25bf-4a65-ac5f-5a2c2e6f9aa8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.