PL EN


Journal
2020 | 100 | 2 | 89-101
Article title

Zróżnicowanie ekstensji tekstowej wariantów graficznych w "Sprawie chędogiej o męce Pańskiej" (kodeks Wawrzyńca z Łaska, 1544)

Authors
Title variants
EN
Different textual scope of graphic variants in "Sprawa chędoga o męce Pańskiej" (codex of Wawrzyniec from Łasko, 1544)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza graficzna Sprawy chędogiej o męce Pańskiej, apokryfu stanowiącego część tzw. kodeksu Wawrzyńca z Łaska. Analiza dowodzi, że w zakresie najliczniej poświadczonych w tekście oboczności graficznych apokryf dokumentuje odmienne stany frekwencyjne, a umowna granica tekstowa między nimi przypada między stronami 42 i 42v kodeksu. Zgromadzone dane skłoniły do sformułowania hipotezy o nieingerowaniu przez Wawrzyńca z Łaska w strukturę graficzną przepisywanego rękopisu.
EN
The aim of the article is a graphic analysis of "Sprawa chędoga o męce Pańskiej", an apocryph forming part of the codex of Wawrzyniec from Łasko. The analysis proves that in the scope of the most numerous apocrypha attested in the text, it attests to different frequency states, and the probable textual border between them falls between pages 42 and 42v of the codex. The collected data led to the formulation of the hypothesis that Wawrzyniec of Łask did not interfere in the graphic structure of the transcribed manuscript.
Journal
Year
Volume
100
Issue
2
Pages
89-101
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d45bdd6-6a09-462e-ba07-acc5022829c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.