PL EN


2016 | 9 | rb.ujw.pl/social
Article title

Zmiany ustawodawstwa Ukrainy w ramach przygotowań do wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in Ukrainian Law in the context of coming into force of the Association Agreement with the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Umowa stowarzyszeniowa między Ukrainą i Unią Europejską była kolejnym krokiem na drodze zbliżenia Ukrainy i UE. Zamysłem autora jest przedstawienie oraz analiza zmian ustawodawczych, który zostały przeprowadzone przez rząd Ukrainy w celu zawarcia umowy stowarzyszeniowej z UE. Bardzo ważną kwestią pozostaje problem zdefiniowania podstawowych wymogów UE, dotyczących zmian w ustawodawstwie Ukrainy. Niezbędne wydaje się określenie, które z unijnych wymogów dotyczących prawa ukraińskiego zostały spełnione w pełnym zakresie, które tylko częściowo, a które nie zostały spełnione wcale. Zmiana niektórych przepisów oraz przyjęcie nowych aktów prawnych doprowadzi do pełnej harmonizacji ustawodawstwa ukraińskiego z prawem UE. Zasadnicze zmiany dotyczą prawa wyborczego i karnego Ukrainy.
EN
Association agreement between Ukraine and the European Union was another step towards the European integration of Ukraine. The aim of the author is to present and analyze the legislative changes, which were needed to sigh association agreement between Ukraine and the EU. A very important issue was the problem of defining the basic requirements of the EU, on changes in the law of Ukraine. It is necessary to define which of the EU requirements relating to Ukrainian law have been already made, which have been made only partly and which have not been made at all. Changes of certain acts and the adoption of new legislation have led to part harmonization of the Ukrainian law with the European. The most significant changes relate to the electoral law and criminal of Ukraine.
Year
Issue
9
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d4b68de-0ef8-41ab-a94b-ec908743d9ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.