PL EN


2015 | 9 | 40-58
Article title

Studia podyplomowe ukoronowaniem współczesnej edukacji dorosłych

Content
Title variants
EN
Postgraduate studies as the crowning point of contemporary adults’ education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Studia podyplomowe to odmienna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Ich popularność w Polsce ciągle wzrasta. W prezentowanym artykule przyjęto tezę, iż stanowią one ukoronowanie współczesnej edukacji dorosłych. Sformułowano również postulat, iż studia te należy nadal intensywnie rozwijać – jeżeli nie we wszystkich zawodach i specjalnościach wykreowanych w gospodarce i życiu społecznym kraju, to przynajmniej w kluczowych dla gospodarki i życia społecznego kraju branżach i resortach.
EN
Postgraduate studies are a form of education which is different from tertiary and doctoral studies, and which is designed for the candidates who graduated from college, at the very least. The popularity of this form of studies has been constantly growing in Poland. In the presented article, a thesis was formed that these studies are a crowning point of contemporary adult’s education. A postulate was formulated as well that these studies need constant development – if not in every profession and specialities that a given country has created in its economics and social life, then at least in the fields and branches that are fundamental to the country’s economics and social life.
Year
Issue
9
Pages
40-58
Physical description
Contributors
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
References
 • Aleksander T., Studia podyplomowe elementem całożyciowej edukacji (specyfika, funkcje), [w:] Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, red. E. Solarczyk-Ambrozik, Poznań 2013.
 • Kluzowicz J., Studia podyplomowe jako szansa edukacyjna i zawodowa dla osób dorosłych – motywy podejmowania nauki na studiach podyplomowych, [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, red. T. Aleksander, Radom 2010.
 • Orkwiszewska A., Studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego w systemie edukacji ustawicznej, [w:] Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych – od idei do praktyki, red. J. Góralska, J. Półturzycki, Płock-Toruń 2004.
 • Półturzycki J., Akademicka edukacja dorosłych, rozdz. VII. Studia podyplomowe,Warszawa 1994.
 • Rosner J., Studia podyplomowe w wyższych uczelniach technicznych i ekonomicznych, Warszawa 1968.
 • Sanecki G., Oczekiwania edukacyjne i ich realizacja na studiach podyplomowych w Instytucie Pedagogiki UMCS, [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, red. T. Aleksander, Radom 2010.
 • Szarota Z., Litawa A., Studia podyplomowe jako forma kształcenia ustawicznego (z uwzględnieniem opinii słuchaczy), [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, red. T. Aleksander, Radom 2010.
 • Wereszczyński K., Studia podyplomowe jako forma edukacji ustawicznej nauczycieli, [w:] Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych – od idei do praktyki, Płock-Toruń 2004.
 • Wójcicka M., Kształcenie podyplomowe w krajach Europy Zachodniej. Komunikaty z badań, Warszawa-Łódź 1985.
 • Zakrzewska Z., Kowalski J., Efekty studiów podyplomowych w wyższych uczelniach technicznych, Warszawa 1978.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d4cb5a5-220f-45de-a690-9143fa5c87e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.