PL EN


2014 | 186 cz 2 | 38-48
Article title

Perspektywy zastosowania innowacji finansowych w działalności spółek węglowych

Content
Title variants
EN
Perspectives on Application of the Financial Innovation in the Business Activity of Mining Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the financial innovation issues on application of the financial innovation in the business activity of mining companies from the perspective of the enduser of financial innovation. The purpose of the article is to review the innovative financial instruments which have been exploited in the business activity of the mining companies. The paper identifies the factors that cause the limited interest of the mining companies for application of the financial innovations. Moreover the potential benefits of applying innovative financial instruments in the risk management process in the mining companies were indicated. The identification of the future trends and the possible scenarios has been carried out on the basis of survey in order to improve the efficiency of operation and competitive position of mining companies.
Year
Volume
Pages
38-48
Physical description
Contributors
References
 • Błach J.: Koszty zastosowania innowacji finansowych w działalności przedsiębiorstwa - identyfikacja problemu. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Lublin - Polonia, Sectio H, Vol. XLVI (4) 2012.
 • Błach J.: Innowacje finansowe i ich znaczenie we współczesnym systemie finansowym - identyfikacja i systematyzacja problemu. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2011, vol. 7, nr 3.
 • Gemzik-Salwach A.: Innowacje finansowe jako przyczyna kryzysu na rynkach międzynarodowych. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2009, vol. 7, nr 3.
 • Karkowska R.: Innowacje finansowe jako źródło generowania ryzyka systemowego. "Problemy Zarzadzania" 2011, vol. 9, nr 4(34).
 • Marcinkowska M.: Innowacje finansowe w bankach. "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 2012, t. 266.
 • Michalopoulos M., Leaven L., Levine R.: Financial Innovation and Endogenous Growth. National Bureau of Economic Research, Working Paper 15356, Cambridge 2009.
 • Stanisławski M.: Wybrane aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych w latach 2009-2011. "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula" 2013, nr 3(37).
 • Święcicka Z.: Innowacje w przedsiębiorstwie górniczym. "Współczesne Zarządzanie" 2012, nr 2.
 • Sprawozdania finansowe JSW S.A. z lat 2009-2012. http://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/ raporty-gieldowe/raporty-okresowe/ (16.12.2013).
 • Jednostkowe raporty roczne LW BOGDANKA S.A. z lat 2009-2012. http://ri.lw.com.pl/ raporty-okresowe (16.12.2013).
 • Sprawozdania finansowe KHW S.A. z lat 2009-2012. http://www.khw.pl/?d=2043 (16.12.2013).
 • Sprawozdania finansowe z działalności KW S.A. z lat 2009-2012. http://bip.kwsa.pl/ index.php?id_kat=27 (16.12.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d4d920a-7cd2-4e9d-bb3c-6511b7401c6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.