PL EN


2018 | 42 | 247-259
Article title

„O, Polsko, idź w imię Boga”. Trzy pieśni Ottona Mieczysława Żukowskiego jako wyraz miłości do kraju ojczystego

Content
Title variants
EN
„O, Polsko, idź w imię Boga” [‘Oh, Poland, go in the Name of God’]. Three Songs of Otton Mieczysław Żukowski as an Expression of Love Towards the Home Country
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autor omawia trzy pieśni o tematyce patriotycznej, do których muzykę skomponował Otton Mieczysław Żukowski (1867– 1942). Są to następujące utwory: Marsz Sokołów polskich na Bukowinie do słów Klemensa Kołakowskiego (1856–1908) oraz dwie pieśni do słów ks. Józefa Janiszewskiego (1880–1940): Naprzód, Narodzie! i Pieśń o orle białym. Omawiane utwory, zarówno w swej warstwie semantycznej, jak i muzycznej (napisane w formie marsza) stają się – z jednej strony – świadectwem świadomej postawy ich twórców wobec ojczyzny, z drugiej zaś – są wezwaniem dla Polaków wszystkich pokoleń do nieustającej troski o niepodległą Rzeczpospolitą.
EN
In this article the author discusses three songs concerned with patriotic matters, to which music was composed by Otton Mieczysław Żukowski (1867– 1942). They include the following songs: Marsz Sokołów polskich na Bukowinie [The March of the Polish Falcons on Bukowina] to the lyrics of Klemens Kołakowski (1856–1908) and two songs to lyrics both written by Fr. Józef Janiszewski (1880–1940): Naprzód, Narodzie! [Forward, Nation! ] and Pieśń o orle białym [Song of the White Eagle]. The discussed songs, on their semantic as well as musical level (written in the form of a march), are on the one hand a testimony to the conscious attitude of the authors towards their homeland, while on the other they are a call to Poles of all generations to a constant concern for independent Poland.
Year
Issue
42
Pages
247-259
Physical description
Contributors
 • Akademia Muzyczna w Gdańsku
References
 • Hejnał. Wybór pieśni w układzie na cztery głosy męskie dla użytku seminarjów nauczycielskich, szkół średnich ogólno-kształcących [!], szkół kadeckich i towarzystw śpiewackich, opracował Otton Mieczysław Żukowski, wyd. Lwów.
 • Marsz Sokołów polskich na Bukowinie, „Nakładem Sokoła w Czerniowcach”, 1892.
 • Naprzód, Narodzie!, „Nakład i własność Księgarni A. Cybulskiego w Poznaniu”. Pieśń o orle białym, „Nakład i własność Księgarni A. Cybulskiego w Poznaniu”.
 • Kaczorowski R., Pieśni maryjne Ottona Mieczysława Żukowskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011.
 • Kaczorowski R., Pieśni ku czci Matki Bożej Ottona Mieczysława Żukowskiego oraz ich miejsce w literaturze wokalnej, w: Musica Vocale. Sacrum i profanum w muzyce wokalnej – studium przypadku, red. R. Minkiewicz, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2014, s. 59-73.
 • Kaczorowski R., Zachowane msze Ottona Mieczysława Żukowskiego jako przejaw troski o polskość. Zagadnienia semantyczne i muzyczne, w: „Studia Gdańskie”, 38 (2016), s. 101-121.
 • Kaczorowski R., Siedem pieśni religijnych Ottona Mieczysława Żukowskiego (1867–1942) w kontekście zagadnień semantycznych i muzycznych, w: „Poznańskie Studia Teologiczne” 31 (2017), s. 259-274.
 • „Kurjer Lwowski” 17 maja 1892, s. 1, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=klw&datum=18920 517&query=%22sokolstwo+to%22&ref=anno-search&seite=1 [08.05.2018].
 • „Kurjer Lwowski” 5 czerwca 1892, s. 7, Dodatek do Nr. 156, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/ann o?aid=klw&datum=18920605&query=%22ko%C5%82akowski%22&ref=anno-search&seite=15 [08.05.2018].
 • Poeta w sutannie. Twórczość księdza Józefa Janiszewskiego (1880–1940), red. Łukasz Kamiński, w: Towarzystwo Przyjaciół Lasek – Lukus, http://tpl-lukus.kepno.pl/index.php?option=com_ content&task=view&id=95&Itemid=8 [08.05.2018].
 • „Sokół” oraz Historia sokolstwa polskiego, w: Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, https://ztgsokol.org/ [08.05.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d51bbb3-b3d2-4f7b-95e0-1ebb98ac68f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.