PL EN


2011 | 3 | 195-225
Article title

Excavations of multicultural site 1 at Michałowice, Czarnocin commune, Świętokrzyskie province, in the years 2008–2010

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The multicultural site 1 at Michałowice has long attracted the attention of archaeologists. Since the 1950’s, artefacts attributed to the Przeworsk culture have been discovered from time to time in fields near the administrative border between the Michałowice and Ciuślice villages. This resulted in an initial, small-scale salvage excavation of the site, which revealed skeleton burials of the Lusatian culture, as well as skeleton and cremation burials attributed to the Przeworsk culture. The excavations conducted in 2008–2010 uncovered 53 archaeological features, attributed to the Trzciniec, Lusatian and Przeworsk cultures. Among the most remarkable discoveries were human and horse burials connected with the Trzciniec culture and the Early Roman Period groove-type features from the Przeworsk culture cemetery.
Year
Volume
3
Pages
195-225
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland
author
 • Department of Anthropology, Institute of Zoology, Jagiellonian University, Kraków, Poland
References
 • Andrzejowski J., 2000 Wczesnorzymska miniaturka tarczy z Nadkola nad Liwcem, (in:) R. Madyda-Legutko, T. Bochnak (eds.), SUPERIORES BARBARI, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego, Kraków, pp. 23–47.
 • Buikstra J. E., Ubelaker D. H. (eds.), 1994 Standards for data collection from human skeletal remains, Proceedings of a seminar at the Field Museum of Natural History, Arkansas Archaeological Survey Research Series No. 44
 • Bochnak T., 2005 Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim, Rzeszów.
 • Fairgrieve Scott I., 2008 Forensic Cremation, Recovery and Analysis, Boca Raton.
 • Gajewski L., 1967 Zniszczony grób kultury łużyckiej Ciuślicach, pow. Kazimierza Wielka, Wiadomości Archeologiczne, 32, p. 239.
 • Gajewski L., 1974 Odkrycia i wykopaliska archeologiczne w Ciuślicach, pow. Kazimierza Wielka, Sprawozdania Archeologiczne, 26, pp. 73–90.
 • Gedl M., 1985 Obiekty rowkowe na cmentarzyskach z okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w Polsce południowej, part II, Przegląd Archeologiczny, 33, pp. 159–190.
 • Godłowski K., 1981 Formy i wyposażenie grobów, (in:) J. Wielowiejski (ed.), Prahistoria Ziem Polskich 5, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, pp. 106–120.
 • Górski J., 2008 Pochówki zwierzęce i depozyty zwierzęce w kulturze trzcinieckiej (wstęp do problematyki), (in:) J. Bednarczyk, J. Czebreszczuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (eds.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań, pp. 105–114.
 • Haevernick Th. E., 1960 Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und Spätlatènezeit auf dem europäischen Festland, Bonn.
 • Kaczanowski P., 1995 Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, Kraków.
 • Kaczanowski P., Madyda-Legutko R., 1986 Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem rzymskim w Małopolsce, (in:) K. Godłowski, R. Madyda-Legutko (eds.), Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce, Materiały z konferencji Kraków 14–16 Listopad 1984, Kraków, pp. 89–119.
 • Kaczanowski P., Madyda-Legutko R., Poleski J., 1984 Michałowice, Woiwodschaft Kielce, Gemeinde Czarnocin (Brandgräberfeld der Przeworsk-Kultur), Recherches Archéologiques de 1982, pp. 34–37.
 • Karwowski M., 1997 Keltische Glasfunde im polnischen Gebiet, Przegląd Archeologiczny, 45, pp. 33–71.
 • Kruk J., 1997 Zarys fizjografii zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, (in:) K. Tunia (ed.), Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, Kraków, pp. 11– 46.
 • Liana T., 1970 Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim, Wiadomości Archeologiczne, 35, pp. 429–491.
 • Lityńska-Zając M., Makowicz-Poliszot D., Szmoniewski Sz. B., Tyniec A., Wołoszyn M., 2010 Materiały archeobotaniczne i archeozoologiczne z badań na stanowisku 1 w latach 1956–1963. Stradów. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, 2, Kraków.
 • Madyda-Legutko R., 1986 Die Gürtelschnallen der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, BAR International Series, 360, Oxford.
 • Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega J., 2003 Obrządek pogrzebowy a płeć zmarłego. Uwagi na podstawie analizy materiałów archeologicznych z najstarszej fazy użytkowania cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, (in:) W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Kobieta – Śmierć – Mężczyzna. Funeralia Lednickie, Spotkanie 5, Poznań, pp. 263–271.
 • Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega J., 2005 Uwagi na temat reguł wyposażania zmarłych w kulturze przeworskiej w okresie rzymskim, (in:) W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Do, ut des – dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie, Spotkanie 7, Poznań, pp. 181–188.
 • Naglik R., 2002 Cmentarzysko kultury przeworskiej na stan. 7 w Szarbii, gm. Koniusza (badania w latach 1997 i 1999), Materiały Archeologiczne, 33, pp. 141–162.
 • Tunia K. (ed.), 1997 Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, Kraków.
 • Tyszler L., Ceramika rzymska na północ od Karpat i Sudetów, Łódź.
 • Pikulski J., Zagórska-Telega J., 2011 Obiekty rowkowe na cmentarzysku kultury przeworskiej w Michałowicach, stan. 1, gm. Czarnocin, woj. świętokrzyskie, (in:) E. Droberjar (ed.), Archeologie Barbarů 2010: Hroby a Pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem, Sborník příspěvků ze VI. Protohistorické konferencje Hradec Králové, 6.-9. září 2010, Olomouc, pp. 207–226.
 • Poleska P., 2006 Celtycki mikroregion osadniczy w rejonie podkrakowskim, Kraków: Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie, 2.
 • Przychodni A., 2010 Zur Frage der Verbreitung von Terra Sigillata auf dem Gebiet des Heutigen Polens, Acta Archaeologica Carpathica, 45, pp. 68–177.
 • Rodzińska-Nowak J., 1997 Późnorzymska zapinka z Ciuślic, województwo kieleckie, Wiadomości Archeologiczne, 53, pp. 132–133.
 • White T. D., Folkens P. A., 2005 The human bone manual, Burlington-San Diego-London.
 • Zoll-Adamikowa H., Buko A., Kalicki T., Laberscheck J., Tyniec-Kępińska A., Szmoniewski B. Sz., 2007 Stradów, wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, 1, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d593b0f-c918-49f2-8775-cdfffdd9e3de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.