PL EN


Journal
2013 | 1(5) | 191-204
Article title

Być kobietą, być graczem... Funkcjonowanie wyrazu „graczka” w przestrzeni internetu

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
TO BE A WOMAN, TO BE A GAME PLAYER… FUNCTIONING OF THE WORD ‘GRACZKA’ (‘FEMALE GAME PLAYER’) ON THE INTERNET
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses several modes of expressing a game player’s gender applied by users of the Internet. According to the author, one of the main functions of the word ‘graczka’ (usually translated as ‘female game player’) is to fill a lexical gap. The gap exists in the language due to the fact that Polish usually lacks a short female equivalent of the word ‘gracz’ (masculine for ‘game player’). Thus, not only does the implementation of the word ‘graczka’ manifest elimination of the asymmetry related to gender in Polish nouns referring to performers, but it also shows that users of the Internet are in favor of the economy principle in their variant of the Polish language.
Journal
Year
Issue
Pages
191-204
Physical description
Document type
article
Contributors
 • Marzena Matyka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Poland, marzena.matyka@interia.pl
 • Marzena Matyka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Poland
References
 • Buttler, D. (1978). Wyrazy pochodzenia środowiskowego w nowym słownictwie polszczyzny ogólnej. Poradnik Językowy, 362(9), 397–404.
 • Dąbrowska, M. (2008). Rodzaj gramatyczny a seksizm. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 125, 67–78.
 • Handke, K. (1994). Język a determinanty płci. W: J. Anusiewicz, K. Handke (red.), Płeć w języku i kulturze (s. 15–29). Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 • Karwatowska, M., Szpyra-Kozłowska, J. (2010). Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Klemensiewicz, Z. (1957). Tytuły i nazwy zawodowe kobiet w świetle teorii i praktyki. Język Polski, 37(2), 101–119.
 • Kreja, B. (1964). Słowotwórstwo nazw żeńskich we współczesnym języku polskim. Język Polski, 44(3), 129–140.
 • Kubiszyn-Mędrala, Z. (2007). Żeńskie nazwy tytułów i zawodów w słownikach współczesnego języka polskiego. LingVaria, 2(1), 31–40.
 • Łaziński, M. (2006). O paniach i panach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa. Warszawa: PWN.
 • Nowosad-Bakalarczyk, M. (2009). Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Obrazek z życia T.M.J.P. (Jednanie członków a forma nazwisk żeńskich) (1933). Język Polski, 18(1), 27–29.
 • Pycia, P. (2011). Płeć a język. Na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego. Katowice: Wydawnictwo UŚ, Wydawnictwo Gnome.
 • Rada Języka Polskiego (2012). Stanowisko Rady Języka Polskiego w sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów. Online: <http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1359:stanowisko-rady-jzyka-polskiego-w-sprawie-eskich-form-nazw-zawodow-i-tytuow>. Data dostępu: 29 lipca 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d5e0978-82f6-4b3b-9016-223368493dbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.