PL EN


2015 | 2/36 | 11-26
Article title

W labiryncie wolności i odpowiedzialności za słowo

Selected contents from this journal
Title variants
EN
In the Maze of Freedom and Responsibility of Speech
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wolność i odpowiedzialność stanowią jeden z głównych problemów refleksji etycznej, dotyczących ontologicznych podstaw działalności ludzkiej ewidentnie zaświadczających o conditio humana człowieka, zwłaszcza o jakości jego człowieczeństwa. Poruszanie się w labiryncie między wolnością a odpowiedzialnością za słowo uwyraźnia awers i rewers złożoności współczesnych problemów. Rozważania w powziętej perspektywie aksjologicznej skłaniają do uznania, iż prawo do wolności słowa wyłącznie wtedy cokolwiek znaczy, kiedy człowiek przyjmuje odpowiedzialność, która – będąc trwale zakorzeniona w universum antroposferycznym – towarzyszy rozumnie pojętej conditio humana.
EN
Freedom and responsibility constitute one of the basic issues of ethical reflection concerning ontological foundations for human activity which clearly testify to conditio humana of a human being and, especially, to the quality of his humanity. Moving around the maze between freedom and responsibility of speech emphasizes the obverse and reverse of the complexity of the contemporary problems. The deliberations in the adopted axiological perspective inclined one to recognize that the right to free speech is only of some value when a human being also takes the responsibility which – being permanently rooted in the anthroposherical universum - accompanies the rationally comprehended conditio humana.
Year
Volume
Pages
11-26
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
References
 • Bell, Daniel. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. Stefan Amsterdamski, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1998.
 • Fromm, Erich. Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, tłum. Robert Saciuk. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1998.
 • Ingarden, Roman. Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987.
 • Kozielecki, Józef. Koniec wieku nieodpowiedzialności. Warszawa: Wydawnictwo: Jacek Santorski & Co, 1995.
 • Ostrowska, Urszula. „Axiological Aspects Of The Word In Education”. Journal of International Scientific Publications 9 (2015), www. Scientific-publications.net.
 • Ostrowska, Urszula. „Problem odpowiedzialności za słowo w edukacji akademickiej”. W: Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny, red. Andrzej M. de Tchorzewski, 141-168. Bydgoszcz: Wydawnictwo „WERS”, 1998.
 • Ostrowska, Urszula. Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000.
 • Ostrowska, Urszula. Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, 1998.
 • Parandowski, Jan. Alchemia słowa. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1986.
 • Plessner, Helmuth. Pytanie o conditio Humana: wybór pism, wybrał i wstępem opatrzył Zdzisław Krasnodębski, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Załuska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
 • Sartre, Jean Paul. „Absolutna wolność bytu ludzkiego. Wolność i odpowiedzialność”. W: Filozofia egzystencjalna. Wybrane teksty z historii filozofii, red. Leszek Kołakowski, Krzysztof Pomian, 346–368. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1965.
 • Seneka, Lucjusz Anneusz. Myśli, wybór, przekład i opracowanie Stanisław Stabryła. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987.
 • Szahaj, Andrzej. Kapitalizm drobnego druku. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2014.
 • IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny 21–23 września 2016 Białystok: http://9zjazd.ptp.uwb.edu.pl/?page_id=533 – [dostęp 1.10.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d5fa63c-b637-4922-bc23-7f409ccfc09c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.