PL EN


2017 | 1(2) | 175-188
Article title

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Kobiety w obronie Warszawy. Ochotnicza Legia Kobiet (1918–1922) i Wojskowa Służba Kobiet ZWZ-AK (1939–1945), (seria „Monografie”, t. 116), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, ss.432, ISBN 978-83-7629-980-8

Authors
Content
Title variants
Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Women in defense of Warsaw. Voluntary Women's Legion (1918-1922) and the Military Women's Service of the ZWZ-AK (1939-1945), Warsaw 2016, pp.432, ISBN 978-83-7629-980-8
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja książki
EN
Book-Review
Keywords
PL
EN
review  
Year
Issue
Pages
175-188
Physical description
Dates
published
2017-06-30
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 1: Wrzesień 1939 - czerwiec 1941, red. Halina Czarnocka et al., Szczecin: Wydawnictwo Errata, 1989.
 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 3: Kwiecień 1943 - lipiec 1944, red. Halina Czarnocka et al., Szczecin: Wydawnictwo Errata, 1989.
 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 5: Październik 1944 - lipiec 1945, red. Halina Czarnocka et al., Szczecin: Wydawnictwo Errata, 1989.
 • Bukalska Patrycja, Sierpniowe dziewczęta '44, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2013, ISBN 978-83-7436-327-3.
 • Ceysinger Helena, Ochotnicza Legia Kobiet. Szkic historyczny, Lwów: nakł. red. Tygodnika „W Obronie Ojczyzny", 1921.
 • Cieślikowa Agnieszka, Ochotnicza Legia Kobiet [w:] Służba Polek na frontach II wojny światowej: materiały sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniach 16-17 listopada 1996 roku, cz. 2: Referaty i komunikaty, red. Elżbieta Zawacka, Toruń: Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1998.
 • Cieślikowa Agnieszka, Ochotnicza Legia Kobiet 1918-1922, Warszawa: Bellona, 1998, ISBN 8311088780.
 • Dufrat Joanna, Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej: Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908¬1918/19), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, ISBN 83-7322-324-X.
 • Herbich Anna, Dziewczyny z powstania, seria: „Prawdziwe Historie", Kraków: Znak Horyzont, 2014, ISBN 978-83-240-3009-5.
 • Jurgała-Jureczka Joanna, Zofia Kossak: opowieść biograficzna, Warszawa: Dom Wydawniczy PWN, 2014, ISBN 978-83-7705-544-1.
 • Kaczyńska Danuta, Dziewczęta z „Parasola", Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wiesław R. Kufirski, 1993.
 • Kłobukowska-Dyrlacz Anna, Wspomnienia pielęgniarki września 1939 r. [w:] Wrzesień 1939: obrona przedmieścia Pragi: wspomnienia obrońców, oprac. i red. Erwin Łaciok, Warszawa-Pruszków: Ulmak, cop. 1998/99.
 • Kobiety w wojnach o niepodległość i granice 1918-1921, red. Waldemar Rezmer, Toruń: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, 2012, ISBN 978-83-88693-30-4.
 • Kromp Dorota, Generał Maria Wittek 1899-1997, Toruń: Towarzystwo Esperanckie „FLAMO", 2006, ISBN 83-919012-9-7.
 • Kromp Dorota, Minczykowska Katarzyna, Generał Maria Wittek 1899¬1997. Naczelna komendantka Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet i szef Wojskowej Służby Kobiet Komendy Głównej Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej [w:] Wojenna służba Polek w II wojnie światowej, red. Waldemar Rezmer, Toruń 2003.
 • Lewandowska-Kąkol Agnieszka, Dziewczyny od Andersa, Warszawa: Zona Zero, 2016, ISBN 978-83-935847-3-4. Grochowska Maria, Krystyna Krahelska: „Obudźmy jej zamilkły śpiew", Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1996, ISBN 83-86678-36-4.
 • Marcinkiewicz-Gołaś Anna, Ochotnicza Legia Kobiet: 1918-1922, Warszawa: PAT, 2006, ISBN 978-83-921881-4-8.
 • Markert Anna Eliza, Polsce wierna. Władysława Piechowska 1900-1987 - żołnierz i twórczyni kobiecych organizacji wojskowych, Pruszków: Ajaks, 2003, ISBN 83-88773-48-8.
 • Markert Anna Eliza, Przysposobienie wojskowe kobiet (1922-1939): zarys historii, dokumenty i materiały, Warszawa: Departament Wychowania i Promocji Obronności MON; Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Ajaks", 2002, ISBN 83-88773-18-6.
 • Mieszkowska Anna, Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej, Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2014, ISBN 978-83-64700-12-5.
 • Minczykowska Katarzyna, Cichociemna generał Elżbieta Zawacka „Zo", Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2014, ISBN 978-83-7399-620-5.
 • Modelski Łukasz, Dziewczyny wojenne, seria: „Prawdziwe Historie", Kraków: Wydawnictwo Znak, 2011, ISBN 978-83-240-1814-7. Nowak Szymon, Dziewczyny wyklęte, Warszawa: Fronda PL, 2015, ISBN 978-83-64095-61-0.
 • Nowakowska Anna, Wanda Gertz: Opowieść o kobiecie żołnierzu, Krąków: Wydawnictwo Avalon T. Jankowski, 2009, ISBN 978-83-60448-76-2.
 • Oddział kobiecy warszawskiego Kedywu: dokumenty z lat 1943-1945, oprac. Hanna Rybicka, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002, ISBN 83-235-0067-3.
 • Piwońska Halina, Przysposobienie Wojskowe Kobiet - zadania i realizacja [w:] Z dziejów Przysposobienia Wojskowego Kobiet i Wojskowej Służby Kobiet, red. Elżbieta Zawacka, Toruń: Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1999.
 • Protokoły posiedzeń Komitetu dla Spraw Kraju, cz. 1: 1939-1941, oprac. i red. Waldemar Grabowski, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, ISBN 978-83-7629-015-7.
 • Sadurska Wanda, Kobiety w łączności Komendy Głównej i Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK, Warszawa: Wydaw. Komandor, 2002, ISBN 83¬88329-55-3.
 • Wachowicz Barbara, Bohaterki powstańczej Warszawy: my musimy być mocne i jasne, Warszawa: Sport i Turystyka Muza SA, 2014, ISBN 978-83-7758-715-7.
 • Weber Maria, Agentka dwóch wojen: Władysława Macieszyna „Sława" 1887-1967, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2014, ISBN 978¬83-7399-618-2.
 • Weber Maria, Emilia Malessa „Marcysia" 1909-1949 - wybawieniem jest śmierć, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2013, ISBN 978-83¬7399-571-0.
 • Zagórska Aleksandra, W przededniu Legii Ochotniczej [w:] Służba ojczyźnie: wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915-1918, red. Marta Rychterówna, Aleksandra Piłsudska [et al.], Warszawa: Główna Księg. Wojskowa,1929.
 • Zarys historii wojennej O. L. K. (Ochotnicza Legia Kobiet), oprac. Wanda Kiedrzyńska, seria: „Zarys historii wojennej pułków polskich 1918¬1920" - 2 Seria, Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne, 1931.
 • Zawacka Elżbieta, Czekając na rozkaz. Pogotowie Społeczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992, ISBN 83-228-0171-8.
 • Zawacka Elżbieta, Szkice z dziejów Wojskowej Służby Kobiet, Toruń: Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1992, ISBN 83¬901006-0-6.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d68eb44-7459-43be-a603-c37487601c56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.