PL EN


2016 | 22 | 227-247
Article title

„Jak oni mówią?”, czyli próba interpretacji języka Polaków na Zaolziu

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
„How do they speak?” or on commonly spoken language of the Poles in the Czech part of the Cieszyn Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper consists of three parts. Having characterised the region, local population, and linguistic situation (with a detailed description of education in Polish minority schools), the author introduces fragments of transcribed audio recordings of interviews with students of a Polish grammar school, as well as examples of their communications on Facebook. The author analyses the authentic language code used by the members of the Polish minority and compares it with both Polish and Czech, arriving at the conclusion that it is a hybrid (mixed) interdialect with elements of both Polish and, predominantly, of Czech.
Contributors
author
 • Ostravská univerzita, Ostrava
References
 • Bogoczová I., 2015, Nový slovanský pidžin na česko-polské hranici? Několik příkladů mluvy na českém Těšínsku, „Slavia” nr 4 (84), s. 441–455.
 • Bogoczová I., Bortliczek M., 2014, Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR) // Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia), Ostrava 2014.
 • Bogoczová I., Bortliczek M., 2016, Język Polaków na Zaolziu dziś, [w:] K. Czajkowski, J. Ivánek, J. Muryc (red.), Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku // Stopami Poláků v českém rakouském Slezsku, Częstochowa – Ostrava, s. 288-306.
 • Dębicki M., 2010, Wielokulturowość Śląska Cieszyńskiego, [w:] D. Chmielewska-Banaszak, J. Frątczak-Müller, M. Roszkowska, A. Wachowiak (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VII. Pogranicza kultur i narodów, Zielona Góra, s. 89–103.
 • Golka M., 1999, Pogranicza – Transgraniczność – Transkulturowość, [w:] L. Gołdyka (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej – kontynuacje, Zielona Góra, s. 13–26.
 • Kamusella T., 2005, Naród – de gustibus non est disputandum, [w:] W.J. Burszta, K. Jaskułowski, J. Nowak (red.), Naród. Tożsamość. Kultura. Między koniecznością a wyborem, Warszawa, s. 43–47.
 • Lipińska E., 2015, Dwujęzyczność kognitywna, „LingVaria” nr 2 (20), s. 53–68.
 • Lipińska E., Seretny A., 2009, O polszczyźnie literackiej na obczyźnie, „Postscriptum Polonistyczne” nr 2 (4), s. 145–165.
 • Ożóg K., 1998, Język polskiej wsi na tle przemian współczesnej polszczyzny, [w:] S. Gala (red.), Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, s. 119–125.
 • Smułkowa E., 2010, Integracja języków na pograniczu białorusko-polsko-litewskim i jej konsekwencje dla teorii zapożyczeń, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVI, s. 97–109.
 • Szymeczek J., 2014, Wojenki, Kongres i walka o polskość, [w:] A. Drobik, D. Legierski, J. Szczepańska (red.), Rozmowy o Śląsku Cieszyńskiem, Ustroń, s. 236–247.
 • Wyderka B., 2014, Śląskie dylematy językowe, [w:] L.M. Nijakowski (red.), Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych, Warszawa, s. 69–76.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d6a38ed-abc9-4690-9bfd-4c8d08257c60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.