PL EN


2014 | 11 | 245-261
Article title

Wektory polityki zagranicznej Republiki Litewskiej

Content
Title variants
EN
The Lithuanian Republic foreign policy vector
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Contemporary international relations are characterized by a complex structure and create a complicated image of constantly changing events and processes. After the declaration of independence during Algirdas Brazauskas and Valdas Adamus’ presidency, the foreign policy of Lithuania was concentrated on forthcoming membership in NATO and EU, which constituted a strategic priority in Lithuania further development. Nowadays, the main objective of Lithuania foreign policy is not focused on relations with The United States and Poland but with Scandinavia, Nordic-Baltic countries – Iceland, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia.
Year
Volume
11
Pages
245-261
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Adamkus V., Przemówienie na Uniwersytecie Warszawskim z 2 kwietnia 1998 r., [w:] V. Sirutavicius, Pozostawione historii. Litwini o Polsce i Polakach, Kraków 1999.
 • Błaszczak G., Litwa współczesna, Warszawa – Poznań 1992.
 • Brodowski L., Stosunki z Litwą, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1995”.
 • Czubiński A., Europa XX wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 2006.
 • DzU RP 1995, nr 51, poz. 277.
 • DzU RP, 1995, nr 113, poz. 544.
 • Godyń T., Cygnarowski M., Dudek S., Iwaniszczuk P., Leksykon systemów politycznych, Warszawa 1999.
 • Hynek N., Stritecky V., Handl V., Koran M., The US-Russian security ‘reset’: implications for Central-Eastern Europe and Germany, „European Security” 2009, vol. 18, No. 3.
 • Kosman M., Polska – Litwa, [w:] Polska i jej nowi sąsiedzi (1989–1993), praca zbiorowa, Toruń 1994.
 • Kosman M., Wilno dawniej i dziś, Toruń 1993.
 • Kosman M., Cmentarz dawnego Wilna, Toruń 1994.
 • Kręcisz W., Republika Litewska, [w:] Ustroje państw współczesnych, red. E. Dulewicz, Lublin 2002.
 • Kukułka J., Traktaty sąsiedzkie Polski odrodzonej, Wrocław – Warszawa – Kraków 2005.
 • „Kultura” 1990 nr 4, 1991, nr 6, 1991 nr 7-8, 1992 nr 1-2, 1997, nr 11, 1999 nr 10.
 • „Kurier Wileński” 1991–2012.
 • „Lithuania” 1991, nr 3 (4).
 • Lopata R., Recent Debate on Lithuania’s Foreign Policy, „Lithuanian Foreign Policy Review” 2009, No. 22.
 • Łossowski P., Polska – Litwa. Ostatnie sto lat, Warszawa 1991.
 • Meiklejohn T. S., Poland’s Foreign Policy Since 1989: the Challenge of Independence, „Communist and Post-Communism Studies” 2000, vol. 33, No. 1.
 • Modzelewski W. T., Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w latach 1918–1989, [w:] Polska polityka zagraniczna, red. A. Żukowski, Olsztyn 1999.
 • Nowiak J., Czym jest polityka zagraniczna, [w:] Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, C. Mojsiewicz, Wrocław 2004.
 • Pietraś Z. J., Polityka zagraniczna państwa, [w:] Polska polityka zagraniczna, red. A. Żukowski, Olsztyn 1999.
 • Podolak M., Pochydyła P., System polityczny Litwy, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.
 • Rotfeld A. D., Myśli o Rosji… i nie tylko, Warszawa 2012.
 • „Rzeczpospolita”, 27.08.1991 r., 20.11.1995 r., 5.09.1996 r., 6.01.1997 r., 30.04.2012 r.
 • Skrzydło A., Rozwój współpracy transgranicznej i międzyregionalnej w latach 1994–1995, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1996”.
 • Sozański J., International Legal Status of Lithuania, Latria and Estonia in the Years 1918–1994, Riga 1995.
 • „Studium Analityczne” 2011, nr 3.
 • Szura O., Litwa – przemiany polityczne, [w:] Dynamika systemów politycznych wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 1995.
 • „Tygodnik Powszechny”, 13.09.2006 r.
 • „Zbiór Dokumentów” 1991, nr 1.
 • Zieliński Z., Prezydent Republiki Litewskiej, [w:] Prezydent w państwach współczesnych, red. J. Osiński, Warszawa 2000.
 • Zieliński Z., Seimas parlament Litwy, Warszawa 2003.
 • Azubalis A., Lithuania looks towards Northern Europe, http://www.alfa.lt/straipsnis /10317330/?Lithuania.looks.towards.Northern.Europe=2010-02-24_08-18 (dostęp: 21.05.2012).
 • Dambrauskaite Ź., Janeliunas T., Jurkonis V., Gira V. S., FOI – Swedish Demence Research Agency, http://www2.foi.se/rapp/foir2008.pdf (dostęp: 15.05.2012).
 • http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/kasparaviciusa-polityka-zagraniczna-litwy-jest-zbytnio-obciazona-historia.d?id=58806499#iixzz1wj1BXSAs (dostęp: 2.06.2012).
 • http://pl.delfi.lt/aktualia/polska/polacy-politycy-i-eksperci-krytycznie-o-wypowiedzi-grybauskaite.d?=58774833#ixzz1vggXVIsi (dostęp: 2.06.2012).
 • http://pl.delfi.lt/opinie/girnius-polityka-zagraniczna-prezydent-rl-jechac-czy-nie-jechac.d?id=58776379#ixzz1wj2CTmSQ (dostęp: 22.05.2012).
 • http://www.atlantic/community.org/app/webroot/files/articlepdf/The_Polish_Lithuanian_Tandem20080915.pdf (dostęp: 25.05.2012).
 • http://www.eastbook.eu/fag-o-partnerstwie-wschodnim/ (dostęp: 29.05.2012).
 • http://www.stosunki.pl/?q=content/partnerstwo-polsko-litewskie-stalym....2.07.2011 (dostęp: 15.05.2012).
 • http://www.wilnoteka.lt/pl/.../sankcje-wobec-białorusi-czy-bedzie-odwet (dostęp: 30.05.2012).
 • Leonard M., Popescu N., A Power Audit of EU 27 – Russia relations, http://www.ecfr.eu/content/entry/commentary_pr_russia_power_audit (dostęp: 20.05.2012).
 • Litewski priorytet: kraje skandynawskie, http://www.kresy24.pl/17861/litewski-priorytet-kraje-skandynawskie (dostęp: 21.05.2012).
 • Litwa szuka w USA partnerów do współpracy gazowej, Ośrodek Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.pl/.../litwa-szuka-w-usa-partnerow-do-wspolpracy-ga... (dostęp: 22.05.2012).
 • O Giedroycia sporu nie ma, http://www.new.org.pl/files/docs/new110.pdf (dostęp: 12.05.2012).
 • Przybylski R., Oskarżenia Polski wobec Litwy coraz głośniejsze i obraźliwe, http://Kurier Wileński/PAP/Kresy.pl (dostęp: 26.05.2012).
 • Sędłak M., Litwa w oczach Jerzego Giedroycia, http//www.pogon.lt/historia/331-monika-sedlak-litwa-w-oczach-jerzego-giedroycia.html (dostęp: 10.05.2012), na podst.: Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. T. Budnicki, K. Stępniak, Lublin 2005.
 • Stoltenberg T., Nordic Cooperation on Foreign and Security Policy: Proposals Submitted to the Extraordinary Meeting of Nordic Foreign Minister in Oslo on 9 February 2009, http://www.mfa.Is/media/Frettatilkynning/Nordic_report.pdf (dostęp: 28.05.2012).
 • US Upset by Nordic Demence Cooperation, http://www.swedishwire.com/politics/ 7759-us-dislike-nordic-defence-cooperation- (dostęp: 26.05.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d6a638b-ee4f-4b0e-9107-5905b2715eba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.