PL EN


2018 | 6/2018 (79), t.1 | 96-107
Article title

Changes in Self-Sufficiency in Beef and Pork in Selected Central and Eastern Europe Markets

Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Food self-sufficiency is considered a priority for modern economies. The meat market is among the most developed food markets in the countries of Central and Eastern Europe. Their accession to the European Union opened up new markets to producers, while raising competition levels. The aim of the article is to assess the level of self-sufficiency in beef and pork in selected countries of Central and Eastern Europe in 2005-2017. Simplified indicators of food self-sufficiency were used, with focus on measures of technical and economic self-sufficiency. Technical self-sufficiency was measured on the basis of the volume of foreign trade; the amount of meat produced per capita and the ratio of meat consumption to production were also taken into account. Economic self-sufficiency was assessed on the basis the value of foreign trade. Considerable differences in terms of self-sufficiency have been found among the countries of Central and Eastern European. It turns out that Poland, Lithuania and Estonia have the safest beef policy, while Hungary and Estonia are leaders in terms of pork production policies. Domestic beef production satisfies the demand in the majority of countries of Central and Eastern Europe; when it comes to pork, only Poland is self-sufficient. The lowest degree of beef and pork self-sufficiency has been observed in Bulgaria and Slovakia; Slovenia is least self-sufficient in terms of pork production.
Year
Pages
96-107
Physical description
Dates
online
2019-01-08
Contributors
 • Department of Management Strategies and Organization Development, Cracow University of Economics
References
 • 1. Baer, A. (2002). Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na samowystarczalność żywnościową na tle poziomu konsumpcji. Roczniki Naukowe SERiA, IV(2), 12–17.
 • 2. Baer-Nawrocka, A. (2014). Zmiany w spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360, 19–27. https://doi.org/10.15611/pn.2014.360.02.
 • 3. Bąk-Filipek, E. (2014). Przemiany na rynku mięsa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12(61), 7–16.
 • 4. Bureau, J.C. & Swinnen, J. (2018). EU policies and global food security. Global Food Security, 16, 106–115. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.12.001.
 • 5. Choiński, W. (2014). Sytuacja w branży mięsnej w aspekcie zakazów wynikających z wystąpienia na terytorium Polski ASF u dzików. Polskie Mięso, Informator Masarski, 5, 20–26.
 • 6. Gebeltova, Z. (2012) Czech Republic’s self-sufficiency in case of pork meat and its impact on trade balance development. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 4(2), 1–12.
 • 7. Grochowska, R., Łopaciuk, W., Rosiak, E. & Szajner, P. (2013). Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 8. https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database (01.09.2018).
 • 9. https://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS (01.09.2018).
 • 10. https://www.trademap.org/Index.aspx (01.09.2018).
 • 11. Firlej, K. & Kubala, S. (2018). Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 20(2), 37–45. https://doi.org/105604/01.3001.0011.8113.
 • 12. Grzega, U. (2015). Dochód i konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2004 i 2012. Handel Wewnętrzny, 4(357), 124–134.
 • 13. Hałasiewicz, A. (2010). Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju. Warszawa: MRR.
 • 14. Jeżewska-Zychowicz, M. (2004). Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 15. Kapusta, F. (2011). Zboża w rolnictwie i gospodarce Polski. Wieś Jutra, 3–4, 4–5.
 • 16. Kapusta, F. (2012). Agrobiznes. Warszawa: Difin.
 • 17. Kossakowska, J. (2013). Wybrane czynniki wpływające na poziom konsumpcji wieprzowiny w Polsce (1990–2012). Biuletyn Informacyjny ARR, 2, 2–13.
 • 18. Kotyza, P. & Slaboch, J. (2014). Food self sufficiency in selected crops in the Czech Republic and Poland. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(6), 1329–1341.
 • 19. Mikuła, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(4), 38–48.
 • 20. Noleppa, S. & Cartsburg, M. (2013). Agricultural self-sufficiency of the European Union. Statistical Evidence, Argipol, 2, 1–19.
 • 21. Obiedzińska, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe. In: M. Kwasek (ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17) Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 22. Pawlonka, T. (2017). Specyfika sektora przetwórstwa mięsnego w Unii Europejskiej: stan i perspektywy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 179–197. https://doi.org/10.5604/00441600.1233010.
 • 23. Policy and Action for Cancer Prevention. (2009). Food, Nutrition and Physical Activity. A Global Perspective, World Cancer Research Fund. Washington DC: AICR.
 • 24. Stańko, S. (2016). Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 25. Szczepaniak, I. (2012). Samowystarczalność żywnościowa Polski. Przemysł Spożywczy, 66(2), 2–5.
 • 26. Szybiga, K. (2013). Asymetria spożycia i produkcji wybranych artykułów żywnościowych w ujęciu przestrzennym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 104–117.
 • 27. Tiraspolsky, A. (2016). Food Self-Sufficiency in Eastern Europe. Eastern European Economics, 19(1), 3–27. https://doi.org/10.1080/00128775.1980.11648217.
 • 28. Verbeke, W. (2009). Market differentiation potential of country-of-origin, quality and traceability labelling. The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy, 10(1), 20–35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d6c77bc-a964-48c1-b090-70b5b295c91d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.