PL EN


2014 | 167 | 106-115
Article title

Przemiany demograficzne a dostosowanie polskiego systemu edukacji

Content
Title variants
EN
Demographic Transformations and Adjustment of the Polish Education System
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Demographic transformations caused by economic and social changes results in negative changes in the demographic structure of the Polish society. The number of children has been decreasing. According to the demographic forecasts, this tendency is going to continue. The current situation requires adjustment of the education system to the changing number of the pupils' (students') population. Initially these changes concern kindergartens and primary schools. In the future, they are also going to be observed in schools at higher than the lowest one levels of education. As the consequence of demographic transformations, the population at the working age is also going to face some serious problems. Therefore, the education system reaction to all these changes should be not only limited organizational changes in the kindergartens and schools, but it should also include adjustments of school programmes.
Year
Volume
167
Pages
106-115
Physical description
Contributors
References
  • Auleytner J.: Polityka edukacyjna a konkurencyjność kapitału ludzkiego. W: Edukacja w perspektywie integracji Europy. Red. M. Ochmański, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki. Warszawa 2001.
  • Jagas J.: Wokół kryzysu edukacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne. Opole 2010.
  • Kotowska I.: Zmiany stanu i struktury rodzin w kontekście przemian procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2001. W: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. PWE, Warszawa 2003.
  • Nosowicz J.F.: Edukacja dla przyszłości. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
  • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011. GUS, Warszawa 2011.
  • Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Red. I. Kotowska. SGH, Warszawa 1999.
  • Rocznik Demograficzny 2011. GUS, Warszawa.
  • Rzymełka-Frąckiewicz A.: Politycy wobec przemian edukacyjnych. Studium odpowiedzialności społecznej. Toruń 2010.
  • Strzelecki Z.: Europa - Polska. Stan i perspektywy demograficzne (1980-2050). W: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. PWE, Warszawa 2003.
  • Zamorska K.: Edukacja sprawa prywatna czy publiczna. W: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej - przegląd problemów. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d6de3e7-7168-4b63-b008-2d4626b8e0b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.