PL EN


2016 | 21 | 271-283
Article title

Wokół jednostki symbolicznej [ktoś1] dotknął [kogoś2 /czegoś] (studium semantyczno-kognitywne)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On the symbolic unit [ktoś1] dotknął [kogoś2 /czegoś] ‘someone touched somebody/something’. A semantic-cognitive study
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper describes the symbolic unit [ktoś1] dotknął [kogoś2/czegoś] in the cognitive perspective. The starting point for a semantic-cognitive analysis in the present sketch are uses of the phrase excerpted from texts from various registers of contemporary Polish. Importantly, the author describes both concretizations and metaphorical extensions of the prototypical occurrence of the analysed unit. Basing primarily on the assumptions of cognitive grammar, she attempts to reconstruct the mechanisms initiating the emergence of specific uses of the analysed symbolic unit. She conducts an analysis of the senses of the phrase [ktoś1] dotknął [kogoś2/czegoś] within the framework of three domains: 1. physical space, 2. temporal, and 3. mental, and using the theory of image schemas.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
 • Bartmiński J., 1993, O profilach i profilowaniu raz jeszcze, [w:] idem (red.), O definicjach i definiowaniu, Lublin, s. 269–275.
 • Bartmiński J., 2012, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.
 • Evans V., 2009, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków.
 • ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.
 • Karolak S., 1984, Składnia wyrażeń predykatywnych, [w:] Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa, s. 11–211.
 • Lakoff G., 1990, The Invariance Hypthesis: is abstract reason based on image-schemas?, „Cognitive Linguistics” 1–1, s. 39–74.
 • Langacker R.W., 1986, Foundations of Cognitive Grammar, t. 1, Stanford.
 • Langacker R.W., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków.
 • Lyons J., 1989, Semantyka, t. 2., Warszawa.
 • NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl.
 • Nowak T., 2013, Językoznawstwo współczesne na tle koncepcji programów badawczych I. Lakatosa, „Linguistica Copernicana” nr 2 (10), s. 235–254.
 • Pajdzińska A., 1996, Wrażenia zmysłowe jako podstawa metafor językowych, „Etnolingwistyka” nr 8, s. 113–130.
 • Przybylska R., 2002, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków.
 • SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2006.
 • Taylor J.R., 2007, Gramatyka kognitywna, Kraków.
 • USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
 • Wierzbicka A., 1985, Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d712b71-d7ad-408c-a0d2-044663341ade
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.