PL EN


2012 | 25 |
Article title

Prawo i Sprawiedliwość na scenie politycznej województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2007. Część II

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Law And Justice Party (Prawo I Sprawiedliwość) On The Political Scene of West Pomerania In The Years 2005–2007. Part II
Languages of publication
Abstracts
EN
The article contain analysis of election campaign the West Pomeranian Law and Justice Party (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) structures between 2005 and 2007. Description of the series form the regional, not central point of view have been dictated by possibilities of deeper analysis political formation development on the local level. This have made through rehearsal periphrasis of PiS local and general elections activity on the West Pomerania and following phases of the Party’s structures extension. Conclusions affirm that PiS built strong sections in all over-local districts of West Pomerania region, enlarged a lot number of its members, reached intermediate influence on selfgovernment activity and installed its representatives in Parliament. All nominated elements have showed real inveteracy of PiS in local communities, what have directly moved on the Party’s potential in country’s scale.
PL
W artykule zaprezentowano rozwój zachodniopomorskich struktur Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005–2007. Wybór, jako tematu badań, tego właśnie przedziału czasu spowodowany był niezwykłą intensywnością zmian zachodzących wówczas na scenie politycznej. Dokonano tego poprzez szczegółowe omówienie startów wyborczych PiS na Pomorzu Zachodnim oraz kolejnych etapów rozwoju samej struktury partyjnej. Wnioski wynikające z analizy potwierdzają, że ugrupowanie to skutecznie zakorzeniło się w lokalnych społecznościach, wzmacniając tym samym potencjał PiS w skali kraju.
References
 • Archiwum Zarządu Okręgowego PiS w Szczecinie Uchwała nr 2/2006 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z 18 października 2006 r.
 • Archiwum Zarządu Okręgowego PiS w Szczecinie, Uchwała nr 6/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Policach z dnia 18 października 2006 r., brak sygnatury.
 • Archiwum Zarządu Okręgowego PiS w Szczecinie, Umowa utworzenia grupy list kandydatów zawarta w Stargardzie 18 października 2006 r., brak sygnatury.
 • Drążek G., Przegrał z Komołowskim, „Głos Szczeciński”, 27.09.2007.
 • Drzonek M., Ciągłość i zmiana. Pomorze Zachodnie w wyborach 2007 r., w: Polska
 • i Pomorze Zachodnie. Zapiski powyborcze, red. M. Drzonek, Kraków 2008.
 • Drzonek M., Kilka uwag o ordynacji wyborczej, w: Wybory z Gryfem w tle, red. M. Drzonek, Szczecin 2007.
 • http://wybory2006.pkw.gov.pl.
 • http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W4/41.htm.
 • Huasim-Sobecka Y., Bitwa na listach, „Głos Szczeciński”, 10.09.2007.
 • Husaim-Sobecka Y., Trzy lokomotywy znane, „Głos Szczeciński”, 19.09.2007.
 • Kowalczyk K., Tomczak Ł., Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, Szczecin 2008.
 • Kowalczyk-Łuc E., Łuc A., Uwagi o podziale mandatów rad gmin, powiatów oraz sejmiku, w: Wybory z Gryfem w tle, red. M. Drzonek, Szczecin 2007.
 • „Kurier Szczeciński”, 20.09.2007.
 • „Kurier Szczeciński”, 13.10.2006.
 • „Kurier Szczeciński”, 25.10.2006.
 • „Kurier Szczeciński”, 27.10.2006.
 • „Kurier Szczeciński”, 3.11.2006.
 • „Kurier Szczeciński”, 6.11.2006.
 • „Kurier Szczeciński”, 9.11.2006.
 • „Kurier Szczeciński”, 10.11.2006.
 • „Kurier Szczeciński”, 14.11.2006.
 • Olechowska P., Zachodniopomorskie media relations – wybory samorządowe na łamach trzech dzienników, w: Wybory z Gryfem w tle, red. M. Drzonek, Szczecin 2007.
 • Szczepkowska M., Kaczyński przeprosił kolegów, „Kurier Szczeciński”, 3.12.2007.
 • Szczepkowska M., Łącznik niezależny, „Kurier Szczeciński”, 28.11.2007.
 • Szczepkowska M., Przedwyborcze ostatki, „Kurier Szczeciński”, 19.10.2007.
 • Winconek M., Komołowski „dwójką” PiS-u, „Kurier Szczeciński”, 26.09.2007.
 • Winconek M., Listy partyjne w obróbce, Kurier Szczeciński”, 11.09.2007.
 • Winconek M., Moc PIS-u, „Kurier Szczeciński, 5.10.2007.
 • Winconek M., Różne plecy PIS-u, „Kurier Szczeciński”, 12.10.2007.
 • Winconek M., VIP-y, kucharz i taksówkarz, „Kurier Szczeciński”, 5.10.2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d7207c3-0956-4498-ae6a-4cb29f1b2103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.