PL EN


2018 | 14 | 179-218
Article title

Obecność edukacji medialnej i mediów w funkcjonujących gimnazjalnych podręcznikach katechetycznych

Content
Title variants
EN
Presence of media education and media in functioning middle school catechetical textbooks
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article, the author discusses different concepts of media education. Reductionistic approaches which restrain media education are depicted as well as more complementary approaches. Various spins of media competences and attitudes towards media being understood as a goal of media education are also dealt with in the text. Further, the author analyses selected religious education textbooks from middle school. The aim of the analysis is looking for correlation with media education and references to the very media. Textbooks, teachers’ guides, workbooks and worksheets were analysed within six different courses. The conclusions of the analysis can be found at the end of the article.
PL
W artykule następuje omówienie różnych koncepcji edukacji medialnej. Ukazane zostały podejścia redukcjonistyczne, ograniczające edukację medialną, jak i podejścia bardziej komplementarne. Omówiono także różne ujęcia kompetencji medialnych oraz postaw wobec mediów rozumianych jako cel edukacji medialnej. W dalszej części artykułu analizie podlegają wybrane podręczniki do nauki religii w szkole gimnazjalnej. Celem analizy jest znalezienie korelacji z edukacją medialną oraz odniesień do samych mediów. W każdej z sześciu badanych serii analizowano podręczniki ucznia, poradniki metodyczne, zeszyty ćwiczeń i karty pracy. W zakończeniu zamieszczono wnioski płynące z przeprowadzonej pracy.
Year
Volume
14
Pages
179-218
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d7fa318-9499-461e-adb8-52177bf35435
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.