PL EN


2012 | 13 | 1 | 212-223
Article title

O miernikach dokładności prognoz ex post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości

Content
Title variants
EN
About measures of ex-post the forecasts accuracy used to variables with strong of seasonal fluctuations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca poświęcona jest dyskusji o stosowaniu relatywnych mierników dokładności prognoz ex-post. Autorzy wykazali, że sytuacji, gdy zmienna charakteryzuje się bardzo dużą amplitudą wskaźników sezonowości nie może być wykorzystywany średni absolutny błąd prognozy (MAPE). Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane na przykładzie produkcji energii cieplnej.
EN
This work is devoted to discussions on application of relative measures of accuracy of the ex-post forecasts. The authors showed that when the variable has a very large amplitude of seasonality indicators the average absolute forecast error (MAPE) can not be used. Theoretical study are illustrated on the example of thermal energy production.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
212-223
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Studium Matematyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
author
  • Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
  • Dittann P., Dittann I, Szabelka-Pasierbińska E., Szpulak A. (2009) Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer.
  • Gruszczyński M., Podgórska M.(1996) Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Pawłowski Z. (1973) Przyczynek do teorii analizy predyktywnej informacji ex post, Przegląd Statystyczny R. XXIII z.1 s.61-83.
  • Schwarze J. (Hrsg) (1981) Ausgewahlte Prognosenverfahren, Verlag Neue Wirtschafts- Briefe, Herne/Berlin.
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003) Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania., PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d884f3c-b634-487e-b488-820aa381b91e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.