PL EN


2014 | 2(14) | 27-38
Article title

Nowe media a nowe gatunki – wstępna charakterystyka genologiczna internetowego forum dyskusyjnego

Content
Title variants
EN
New media versus new genres – introductory characteristics of genological aspects of Internet discussion forums
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents the main elements from a discussion forum that examined the Internet as a genre from the perspective of linguistic genology. This genre is presented as a codified one, which meets technological requirements, accepted textual standards and norms of communication (netiquette, regulations). It is an asynchronous form, which operates in hypertextual mode, though oral elements can also be distinguished. The following elements are characteristic of Internet discussion forums: dialogic aspect, petrification of textual frame, thematic arrangements, colloquial character and a tendency to condense both form and content. The main purpose of Internet discussion forums is to present and share information and opinions.
Contributors
References
 • Balcerzan E., 2007, W stronę genologii multimedialnej, w: Ostaszewska D., Cudak R., red., Polska genologia literacka, Warszawa. (Przedruk z: Bolecki W., Opacki I., red., 2000, Genologia dzisiaj, Warszawa).
 • Bartmiński J., 1992, Styl potoczny, w: Anusiewicz J., Nieckula F., red., Język a kultura, t. 5, Potoczność w języku i kulturze, Wrocław.
 • Dubisz S., red., 2008, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa.
 • Gajda S., 2008, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, w: Ostaszewska D., Cudak R., red., Polska genologia lingwistyczna. (Przedruk z: Bartmiński J., red., 1993, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, Wrocław).
 • Kita M., 2004, Tekstowy status modułu rozmowy, w: Ostaszewska D., red., Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Tekst a gatunek, Katowice.
 • Łukaszewicz-Olczyk A., 2008, Strategie marketingowe w dyskursie na forum internetowym, w: Michalewski K., red., Język w marketingu, Łódź.
 • Naruszewicz-Duchlińska A., 2011, Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza językowa i charakterystyka gatunku, Olsztyn.
 • Olszański L., 2006, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa.
 • Ostaszewska D., 2008, Genologia lingwistyczna jako subdyscyplina współczesnego językoznawstwa, w: Ostaszewska D., Cudak R., red., Polska genologia lingwistyczna, Warszawa.
 • Słownik pojęć internetowo-reklamowych, hasło forum, http://slownik.intensys.pl/definicja /151/forum-dyskusyjne, [dostęp 20.07.2014].
 • Sokół M., 2009, Repertuar podgatunków mowy forum internetowego w perspektywie genologii lingwistycznej, w: Ulicka D., red., Tekst (w) sieci 1. Tekst. Język. Gatunki, Warszawa.
 • Szymanek K., 2004, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa.
 • Wilkoń A., 2002, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków.
 • Wojtak M., 2004, Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe, w: Ostaszewska D., red., Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Tekst a gatunek, Katowice.
 • Wojtak M., 2005, Stylistyczne ukształtowanie gatunków prasowych, w: Krauz M., Gajda S., red., Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu i inne metody badawcze, Rzeszów.
 • Wojtasik-Tokarz A., 2008, Odmiany dialogu na forach internetowych, w: Dytman-Stasieńko A., Stasieńko J., red., Język @ multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wrocław.
 • http://etransport.pl/forum, [dostęp 20.07.2014].
 • http://forum.bieszczady.info.pl, [dostęp 20.07.2014].
 • http://forumdyskusyjne.org, [dostęp 20.07.2014].
 • http://forum.interia.pl, [dostęp 20.07.2014].
 • http://forum.trojmiasto.pl, [dostęp 20.07.2014].
 • https://pomoc.home.pl/produkty/dodatkowe/158, [dostęp 20.07.2014].
 • http://www.forumjurajskie.pl, [dostęp 20.07.2014].
 • http://www.fronda.pl/forum, [dostęp 20.07.2014].
 • http://www.gry-online.pl/S008.asp, [dostęp 20.07.2014].
 • http://www.papugi.webserwer.pl/forum/forum, [dostęp 20.07.2014].
 • http://www.sfd.pl, [dostęp 20.07.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d88fec8-33a5-4b3a-8f3f-0572dfab5f6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.