PL EN


2009 | 3 | 93-104
Article title

Smart Mazovia starting pushing a Green Wave within Central Europe

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article addresses issues of regional development in the situation of global economic crisis and under conditions of necessity to use innovative approach to generate development incentives. These incentives shall mirror new ideas, values, and goals of the social and economic development. Mazowsze, as many other regions, faces development challenges of economic, social and environmental nature. These challenges are described in the article from the broad, European perspective. A set of values was identified as the moist important and instrumental for success of development efforts. In the article the social and economic characteristic of the Mazowsze Region is presented from the perspective of comparative advantages and structural weaknesses. In the article the Development Strategy for the region is discussed in the context of other strategic documents addressing issues of competitiveness and cohesion like Lisbon Strategy and programs implemented by the European Union. Referring to experience of other countries, including US, it was presented how innovations in the economy and development undertakings that respect rules of sustainable development impact development potential of a region and changes its attractiveness for inhabitants and entrepreneurs.
PL
Artykuł poświecony jest problemom rozwoju regionalnego w sytuacji globalnego kryzysu gospodarczego i konieczności innowacyjnego podejścia do generowania impulsów rozwojowych, które będą odbiciem nowych wartości i celów rozwoju społeczno-ekonomicznego. Przed Mazowszem, podobnie jak przed innymi regionami, stoją wyzwania rozwojowe o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Wyzwania te zostały scharakteryzowane z szerokiej, europejskiej perspektywy. Wskazano jednocześnie, jakie wartości i cele w rozwoju powinny być najważniejsze, by sprostać tym wyzwaniom. Artykuł zawiera charakterystykę społeczno-gospodarczą Mazowsza, ujętą z perspektywy przewag konkurencyjnych i słabości strukturalnych. Odnosi się do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego z perspektywy jej spójności z dokumentami takimi jak Strategia Lizbońska czy też programami realizowanymi w ramach finansowania przez Unię Europejską. Odwołując się do doświadczeń innych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, przedstawiono, jak innowacje w działalności gospodarczej i zorientowanie działań prorozwojowych na respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju wpływa na potencjał rozwojowy regionu i jego atrakcyjność dla mieszkańców i przedsiębiorców.
Year
Issue
3
Pages
93-104
Physical description
Dates
published
2009-12
Contributors
References
  • Strategy, 2006, Development Strategy for the Mazowieckie Voivodeship, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d925d78-2295-4174-a711-5fa8371bcffb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.