PL EN


2018 | 101-102 Kino europejskie XXI wieku | 212-222
Article title

Negocjacje pornografii w kinie Bruno Dumonta

Authors
Title variants
EN
Negotiations of Pornography In Bruno Dumont’s Cinema
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dwa obrazy z filmów „Twentynine Palms” i „Ludzkość” Brunona Dumonta służą w artykule ukazaniu strategii, jakich kino francuskiego ekstremizmu używa, aby negocjować pornograficzność dosłownych obrazów ciała doznających rozkoszy lub – przeciwnie – bólu. Odczytanie ich w kontekście zmysłowej teorii filmu demonstruje, jak w sploty między tym, co prawdziwe i sztuczne w kinie, wikłany jest ucieleśniony widz, często zmuszony do zajęcia niewygodnej pozycji patrzącego na obrazy domagające się odwrócenia wzroku. Ataki przeprowadzane na widza zostają zinterpretowane jako strategia uwidaczniająca kulturowe praktyki związane z patrzeniem, a także obchodzeniem się z obrazami – zwłaszcza tymi, z którymi widz wchodzi w szczególnie bliską, zmysłową relację.
EN
Two images from “Twentynine Palms” and “Humanité” by Bruno Dumont are used in the article to show the strategies that the cinema of French extremism uses to negotiate the pornography of literal images of bodies experiencing pleasure or, on the contrary, pain. Reading them in the context of the sensual theory of film demonstrates how in the tangle between what is real and artificial in the cinema, the embodied viewer is entangled, and often forced to take an uncomfortable position looking at the images that demand that one looks the other away. Attacks on the viewer are interpreted as a strategy that exposes cultural practices related to looking, as well as the handling of images – especially those with which viewers enter into a particularly close, sensual relationship.
Year
Pages
212-222
Physical description
Contributors
 • Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
References
 • 1. B. Balázs, Wybór pism, tłum. R. Porges, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.
 • 2. M. Barwacz, Transcendencja w filmach Brunona Dumonta, czyli zwrot w stronę gatunku otwartego, w: Europejskie kino gatunków, red. P. Kletowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 357-374.
 • 3. L. Bersani, Is the Rectum a Grave? And Other Essays, The University of Chicago Press, Chicago-London 2010.
 • 4. M. Beugnet, The Wounded Screen, w: The New Extremism in Cinema. From France to Europe, red. T. Horeck, T. Kendall, Edinburgh University Press, Edinburgh 2011, s. 29-42.
 • 5. J. Chamarette, Phenomenology and the Future of Film. Rethinking Subjectivity Beyond French Cinema, Palgrave Macmillan, Chippenham-Eastbourne 2012.
 • 6. L. Coulthard, Uncanny Horros: Male Rape in Bruno Dumont’s Twentynine Palms, w: Rape in Art Cinema, red. D. Russell, Continuum, New York-London 2010, s. 171-184.
 • 7. G. Didi-Huberman, Dodatek. Pytanie o szczegół, pytanie o połać, w: tegoż, Przed obrazem, tłum. B. Brzezicka, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 155-185.
 • 8. T. Elsaesser, M. Hagener, Teoria filmu: wprowadzenie przez zmysły, tłum. K. Wojnowski, Universitas, Kraków 2015.
 • 9. A. Grønstad, On the Unwatchable, w: The New Extremism in Cinema. From France to Europe, red. T. Horeck, T. Kendall, Edinburgh University Press, Edinburgh 2011.
 • 10. S. J. Konefał, Ciało i lęk. Fizjologia śmierci w zombie horrorze oraz kulturze audiowizualnej, „Kwartalnik Filmowy” 2008, nr 61, s. 20-39.
 • 11. N. Lübecker, The Feel-Bad Film, Edinburgh University Press, Edinburgh 2015.
 • 12. L. U. Marks, Touch. Sensuous Theory and Multisensory Media, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2002.
 • 13. J. Quandt, Flesh and Blood: Sex and Violence in Recent French Cinema, „Artforum” 2000, nr 42, s. 24-27.
 • 14. V. Sobchack, Carnal Thoughts. Embodiment and the Moving Image Culture, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2004.
 • 15. R. Syska, Filmowy neomodernizm, Avalon, Kraków 2014.
 • 16. L. Williams, Film Bodies: Gender, Genre, and Excess, „Film Quarterly” 1991, nr 4, t. 44, s. 2-13.
 • 17. L. Williams, Hard core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”, tłum. J. Burzyńska, I. Hansz, M. Wojtyna, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d9f3f64-d9e4-4245-9606-f5573371029f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.