PL EN


2015 | 52 | 81-107
Article title

Józef Piłsudski w murach warszawskiej Alma Mater

Title variants
EN
Marshal Józef Piłsudski and the University of Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the connections of Marshal Joseph Piłsudski to the University of Warsaw. Piłsudski played a leading role in the regaining of Polish independence after a victory against Bolshevik Russia. Many students from the University of Warsaw fought in the Polish-Bolshevik war and formed the 36th regiment. On the 2nd of May 1921 Piłsudski re-introduced the academic insignia to the University restoring its original nineteenth-century symbols and traditions. The university did not remain in debt to Piłsudski and awarded him, for the first time in the institution’s history, the title of doctor honoris causa. In the subsequent years Marshal Piłsudski’s connections to the university weakened, because of political divisions within Warsaw academic community and unfavorable Polish government policies towards the university’s autonomy. However, immediately after the Marshal’s death in 1935, the institution gained a new name – the University of Joseph Piłsudski in Warsaw. Achievements of this famous Polish hero were also commemorated at the University by many busts created by acknowledged Polish artists: Edward Wittig and Zofia Trzcińska-Kamińska. In the late thirties of the 20th century several university buildings and ventures were named after him and the cult of the Marshal at the University (propagated by the authorities) was highly noticeable. The present year marks the 80th anniversary of the death of Marshal Joseph Piłsudski and at the same time, eight decades have passed since the University of Warsaw received its patron in the person of Piłsudski. It is worth therefore to remember this extraordinary figure of Warsaw’s higher education.
Year
Volume
52
Pages
81-107
Physical description
Contributors
 • Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • J. Bieliński, Królewski Uniwersytet Warszawski (1816-1831), t. 1, Warszawa 1907.
 • J. Celma-Panek, Józef Piłsudski doktor medycyny h.c., Warszawa 1991.
 • Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1939, red. A. Garlicki, Warszawa 1982.
 • R. Gawkowski, Studencki pułk. 36 pułk piechoty Legii Akademickiej – jego powstanie i walki o niepodległość 1918-1920, Warszawa 1998.
 • R. Gawkowski, Uniwersytet Warszawski – Szkoła Niepodległości. Studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego w walkach o niepodległość kraju od 1816 r. do 1921 r., [w] Tradycja i obyczaj patriotyczny Polaków w XIX i XX wieku, Warszawa 1998, s. 146- 162.
 • B. Jaczewski, Polityka naukowa państwa polskiego w latach 1918-1939, Wrocław 1978.
 • S. Konopka, Józef Piłsudski doktor medycyny honoris causa, Warszawa 1934.
 • H. Kotkowska-Bareja, Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, Warszawa 1971.
 • W. Midowicz, Twierdza Nauki imienia Wielkiego Marszałka, „Płaj” 2012, nr 45, s. 8-15.
 • M. Natkowska, Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf aryjski”. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939, Warszawa 1999.
 • A. Pilch, Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932-1939, Warszawa 1972.
 • S. Podhorska-Okołów, Rzeźby Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, „Bluszcz” 1939, nr 15, 8.05, s. 18-19.
 • S. Pomarański, Zarys historii wojennej 36-go pułku piechoty Legii Akademickiej, Warszawa 1930.
 • Z. Robel, Insygnia Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1961, masz. w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego [MUW].
 • L. Rymarowicz, A. Wielocha, Tajemnica Pop Iwana albo drugie życie Obserwatorium, „Płaj” 2012, nr 45, s. 15-36.
 • L. Rymanowicz, J.M. Kreiner, Działalność naukowo-badawcza Obserwatorium na Pop Iwanie, „Płaj” 2012, nr 45, s. 43-55.
 • Rytm 1922-1932 Muzeum Narodowe w Warszawie 11 czerwca - 29 lipca 2001, red. K. Nowakowska-Sito, Warszawa 2001.
 • A. Supruniuk, M.A. Supruniuk, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939, Toruń 2009.
 • P. Tomaszewski, Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939. Struktury, myśl polityczna, działalność, Toruń 2011.
 • K. Twardowski, O dostojeństwie uniwersytetu, Poznań 1933.
 • A. Tyszkiewicz, Tablica pamiątkowa ku chwale Legii Akademickiej, „Spotkania z Zabytkami” 2014, nr 11-12, s. 70-72.
 • E. Walczak, 36 Pułk Piechoty Legii akademickiej, Pruszków 1994.
 • D. Zamojska Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920, Warszawa 2009.
 • D. Zamojska, „Królewskie szaty nauki”. Odbicie stosunków uniwersytetu i państwa w ceremoniale akademickim II Rzeczypospolitej (na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2012, t. XLIX, s. 175-179.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4da56582-b5e4-4319-ab86-b279b059a843
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.