PL EN


2015 | 6 (785) | 16-27
Article title

Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności sektora ochrony zdrowia

Authors
Title variants
EN
The Use of the DEA Metod for Measuring Efficency in the Healthcare Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie przeglądu najciekawszych badań wykorzystujących metodę nieparametryczną- DEA do pomiaru efektywności sektora usług zdrowotnych. W pierwszej części artykułu scharakteryzowana została (w ogólnym zarysie) najpopularniejsza nieparametryczna metod pomiaru efektywności – analiza obwiedni danych. Następnie przedstawiono przykłady badań, w których zastosowano metodę do oceny efektywności sektora usług zdrowotnych. Rozważania oparto głównie na przeglądzie literatury przedmiotu.
EN
The paper presents the most interesting studies of using nonparametric method (DEA) to measure the efficiency of healthcare sector. The paper describes (in general terms) DEA as the most popular nonparametric method of measuring the effectiveness. The article includes also examples of studies in which the DEA method was used to evaluate the effectiveness of the healthcare sector. The research was based mostly on the literature review.
Contributors
author
  • mgr Joanna Hady, Instytut Badań Finansowych, Katedra Finansów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4da908dc-7761-4ec4-ade0-20a27c0bdf7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.