PL EN


2009 | 9 | 69-89
Article title

Juliana Ochorowicza filozoficzny program pozytywizmu warszawskiego i koncepcja etyki naukowej

Authors
Content
Title variants
RU
Философская программа варшавского позитивизма Юлиана Охоровича и концепция научной этики
EN
The Philosophical Programme of Warsaw Positivism by Julian Ochorowicz and the Conception of Scientific Ethics
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
В статье представлены основные идеи философии природы и концепция научной этики Юлиана Охровича – важнейшего философа “варшавского позитивизма”. В вопросе философии природы Охрович предлагает монистическую и динамическую интерпретацию реальности, основную роль в которой играет сила (энергия). Собственно она и является общим элементом всякого рода явлений и влияет на их взаимозаменимость. Выходя из этого, он утверждает, что даже создание материальных вещей посредством умственной энергии является возможным (это космопластия). В вопросе этики был оговорен проект научной этики. Здесь самым важным является предло- жение придания нормативной этике научного характера. Ценным является также очерчение разделов описательной этики.
EN
The article presents the main ideas of the philosophy of nature and the concept of scientific ethics by the most important philosopher of “Warsaw positivism” – Julian Ochorowicz. In the field of natural philosophy Ochorowicz proposes monistic and dynamic interpretation of reality in which a key role is played by the force (energy). It is a common element of all phenomena and it impacts on their mutual influence and corelation. On this basis Ochorowicz states that it is possible to create material objects using mental energy (Kosmoplastia). As far as ethics is concerned Ochorowicz proposes to give scientifc character to normative ethics. The article also outlines the branches of descriptive ethics.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Dobroczyński B. 2005. Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem. Kraków.
 • Jedynak S. 1974. „Etyka teoretyczna i praktyczna Juliana Ochorowicza”. Annales UMCS I.
 • Ochorowicz J. 1870. Miłość, wiara i moralność. Kilka studiów z psychologii kryminalnej. Warszawa.
 • Ochorowicz J. 1876. Z dziennika psychologa. Wrażenia, uwagi, spostrzeżenia w ciągu dziesięciu lat spisane. Warszawa.
 • Ochorowicz J. 1906. „O metodzie w etyce”. Przegląd Filozoficzny 1.
 • Ochorowicz J. 1916. Pierwsze zasady psychologii. Warszawa.
 • Ochorowicz J. 1971. O wolności woli. Warszawa.
 • Ochorowicz J. 1984. Wiedza tajemna w Egipcie, II wyd. Warszawa.
 • Ochorowicza J. 1906. „Metoda w etyce”. Przegląd Filozoficzny 1.
 • Pieter J. 1972. Historia psychologii. Warszawa.
 • Prinke R.T., L. Weres. 1982. Mandala życia: Astrologia – mity i rzeczywistość, Przedmowa, J. Prokopiuk. Poznań.
 • Skoczyński J., J. Woleński. 2010. Historia filozofii polskiej. Kraków.
 • Wajdowicz R. 1964. Julian Ochorowicz jako prekursor telewizji i wynalazca z dziedziny telefonii. Wrocław.
 • Walicki A. (red.). 1983. Zarys dziejów filozofii polskiej 1815–1918. Warszawa.
 • Warzenica-Zalewska E. 1978. Przełom scjentystyczny w publicystyce warszawskiej „obozu młodych” (1866–1876). Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4db124e1-13e7-44d4-91a5-6a47917d594d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.