PL EN


2017 | 2(31) | 25-32
Article title

Innowacyjność jako złożony obszar eksploracji naukowej: przegląd badań

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie stanu badań nad innowacyjnością jako wymiaru orientacji przedsiębiorczej na tle innych badań nad tym zjawiskiem. Cel osiągnięto dzięki przeglądowi artykułów dotyczących innowacyjności w najbardziej prestiżowych czasopismach. Ukazano złożoność ujmowania przez badaczy zjawiska innowacyjności i wykazano zasadność prowadzenia prac porządkujących wiedzę o nim. Dostrzeżono, że innowacyjność analizowano w połączeniu z poszukiwaniem szans, adaptacją i absorpcją innowacji opracowanych przez konkurentów, działalnością eksploracyjną i eksploatacyjną, będącymi kluczowymi nośnikami przedsiębiorczości. Wskazano, iż problematykę innowacyjności poddawano analizom również w związku z podejmowaniem ryzyka i proaktywnością.
Year
Issue
Pages
25-32
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4db243bf-cc71-43eb-8838-b639066fb899
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.