PL EN


2013 | 2 | 3 | 443-453
Article title

Strefy uprzywilejowane ekonomicznie motorem rozwoju gospodarczego

Authors
Content
Title variants
EN
Free Economic Zones as an engine of economic development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Minęło ponad 50 lat, od kiedy powstały pierwsze współczesne strefy ekonomiczne, a ich kształt i zasady funkcjonowania stale ewoluują, liczba na świecie zaś wciąż rośnie. Pomimo wielu lat istnienia nadal mają za zadanie w głównej mierze rozwój gospodarczy, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy. W ostatnich latach jest im przypisywany również cel dotyczący wzmocnienia konkurencyjności danego regionu oraz rozwój nowych technologii. W artykule położono nacisk na przedstawienie eskalacji stref na świecie oraz ukazanie głównych efektów ich działania. Wskazano także na nowe trendy, takie jak wzrost popularności stref zarządzanych i tworzonych przez prywatnych inwestorów.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
443-453
Physical description
Contributors
References
 • 1. Bazydło A., Smętkowski M. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne – świa-towe zróżnicowanie instrumentu, [w:] Kryńska E. (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne – zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 2. Budzowski K. (2008), Ekonomiczne problemy handlu międzynarodowego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 • 3. Foreign – Trade Zones Act z 1934 r. (19 U.S.C. 81a-81u), http://ia.ita. doc.gov/ftzpage/19uscftz/ch1a.html, dostęp dnia 24.07.2012 r.
 • 4. Guangwen M. (2003), The Theory and Practise of Free Economic Zones: A case Study of Tianjin, Haidelberg.
 • 5. Milberg W., Amengual M. (2008), Economic development and working conditions in export processing zones: A survey of trends, ILO, Genewa.
 • 6. Pastusiak R. (2011), Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 7. Singa Boyenge J.-P. (2007), ILO database on export processing zones (revised), ILO, Genewa.
 • 8. Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działal-ności oraz perspektywy funkcjonowania (2011) Ernst & Young, Warszawa.
 • 9. The World Bank Group (2008), Special Economic Zones. Performance, lessons learned, and implications for zone development.
 • 10. Ustawa z dnia 20 marca 2002 roku o finansowym wsparciu inwestycji, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 363 z późn. zm., Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.
 • 11. Wołodkiewicz-Donimirski Z. (1994), Specjalne strefy ekonomiczne w świecie, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz.
 • 12. World Investment Report (2002), Transnational Corporations and Export Competitiveness, UNCTAD, New York and Geneva.
 • 13. 73rd annual report of the Foreign-Trade Zones Board to the Congress of the United States (2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dc4331d-2f7e-4818-9936-669085de12a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.