PL EN


2014 | 1 | 47-58
Article title

Local Food and Beverage Products As Important Tourist Souvenirs

Content
Title variants
PL
Lokalne produkty spożywcze i napoje jako ważne pamiątki turystyczne.
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Pamiątki turystyczne to niezbędny element podróżowania dzisiejszych turystów, zwłaszcza turystów kulturowych . Celem analizy jest omówienie roli i znaczenia tych pamiątek i ich klasyfikacja, ze szczególnym uwzględnieniem tych o charakterze kulinarnym w następujących kategoriach: lokalnych produktów spożywczych i napojów , naczyń kuchennych ( gadżetów ), przepisów kulinarnych, przewodników i menu, jak również fotografii potraw, sklepów i rynków spożywczych, restauracji itp. Ponadto tekst obejmuje także wyniki badań ukazujące preferencje w zakresie zakupu pamiątek turystycznych dla samego turysty i dla innych, jak również w odniesieniu do pamiątek otrzymywanych. Końcowym wnioskiem analizy jest stwierdzenie, że tworzenie i promowanie właściwych pamiątek turystycznych - również w oparciu o lokalną żywność i napoje - ma kluczowe znaczenie dla rozwoju działalności turystycznej w poszczególnych miejscach, a także dla odwiedzających je turystów.
EN
Tourist souvenirs are an indispensable element of traveling for most people, especially cultural tourists. The objectives of the study are to discuss the role and meaning of those souvenirs and to classify them, with a special consideration of culinary souvenirs into the following categories: local food and beverage products, kitchen utensils (gadgets), recipes, culinary guidebooks and menus, as well as photographs of the dishes, food markets, restaurants etc. Moreover, the paper also includes the results of the research showing tourist preferences in terms of souvenir purchased for oneself and others, as well as received ones. The final conclusion of the paper is that creating and promoting the right tourist souvenirs – also based on local food and beverage – is therefore essential and it is of great importance for the development of tourist activity in particular destinations as well as for the incoming tourists.
Year
Issue
1
Pages
47-58
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • AWF Poznań Wydział Turystyki i Rekreacji Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dc4bde5-f2b8-429e-a75c-92cc5ac2dd04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.