PL EN


2016 | 19 | 4 | 177-192
Article title

The Tolerance of Young, Well-Educated Poles

Content
Title variants
PL
Tolerancja młodych, wykształconych Polaków
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Both local and international surveys show that Polish tolerance is increasing. Poles seem to prefer a fair and objective attitude towards others who differ from them in terms of beliefs, practices or origins, over xenophobic prejudices. Age and education are the two factors that are said to be correlated with the tolerance. The aim of the study was to gather the opinions of young well-educated Poles on the issues connected with tolerance. The research problem was the change in ethnic, personal and religious tolerance which was observed in the group of young, well-educated Poles over the last 7 years. The research was conducted at two of Cracow’s universities: the University of Science and Technology (AGH) and the University of Agriculture (UR). It was conducted in two rounds, in 2009 and 2016. In total, 132 participants took part in the study. All the participants filled out the questionnaire, which consisted of 57 questions on various aspects of tolerance. The tolerance for young Poles means primarily acceptance. The increase of the tolerance is visibly connected with the increase of the indifference toward otherness, the level of activity seems to be quite low. The reasons for the increase of the tolerance are greater experience and better knowledge about “others” and probably also smaller complexes in comparison to previous generations. The main reason for the decrease of the tolerance in some areas is fear. Although the majority of respondents seem to accept the ideas of tolerance, there is still a place for educators in reinforcing knowledge and courage of young Poles.
PL
Zarówno polskie, jak i międzynarodowe badania pokazują, że poziom tolerancji w Polsce wzrasta. Wydaje się, że Polaków charakteryzuje w większym stopniu uczciwa i obiektywna postawa wobec „innych”, czyli tych, którzy różnią się od nich przekonaniami, zachowaniem czy pochodzeniem, niż ksenofobiczne uprzedzenia. Dwoma czynnikami korelującymi silnie z tolerancją są wiek i poziom wykształcenia. Celem badań było zebranie opinii młodych, wykształconych Polaków na tematy związane z tolerancją. Problemem badawczym była zmiana w obszarze tolerancji etnicznej, osobistej i religijnej obserwowana w grupie młodych, dobrze wykształconych Polaków na przestrzeni 7 lat. Badanie przeprowadzono w dwóch krakowskich uczelniach: Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytecie Rolniczym. Badanie prowadzone było dwukrotnie, w latach 2009 i 2016. W sumie w badaniu wzięły udział 132 osoby. Wszyscy badani wypełniali składający się z 57 pytań kwestionariusz dotyczący różnych aspektów tolerancji. Tolerancja utożsamiana jest przez młodych Polaków przede wszystkim z akceptacją. Wzrost tolerancji wiąże się w sposób widoczny ze wzrostem obojętności wobec inności, poziom aktywnego zaangażowania wydaje się niższy. Czynnikami powodującymi wzrost tolerancji są większa wiedza i doświadczenie obcowania z „innymi” oraz prawdopodobnie mniejsze kompleksy niż miało to miejsce w przypadku poprzednich pokoleń. Główną przyczyną spadku tolerancji w niektórych obszarach jest lęk. Chociaż większość badanych młodych dorosłych wydaje się popierać ideę tolerancji, ciągle jeszcze istnieje przestrzeń dla nauczycieli i wychowawców, których zadaniem jest wzmacnianie wiedzy i odwagi młodych ludzi.
Year
Volume
19
Issue
4
Pages
177-192
Physical description
Dates
online
2016-12-27
Contributors
 • Jesuit University Ignatianum in Cracow
author
 • Jesuit University Ignatianum in Cracow
References
 • Boguszewski R., Od końca lat osiemdziesiątych do dziś – oceny zmian w różnych wymiarach życia społecznego i politycznego w Polsce po roku 1989. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2014, Available at: <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_062_14.PDF>.
 • Bradford Brown B., “Tolerance”, in: Encyclopedia of Adolescence, eds. B. Bradford Brown, M.J. Prinstein, Academic Press, Cambridge (MA) 2011.
 • Declaration of Principles on Tolerance, General Conference at its twenty-eight session, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris 1995.
 • Dimova L., Dimov M., Is Europe tolerant to „others”? ESS answers, Available at: <http://www.ess-bulgaria.org>.
 • Feliksiak M., Postawy wobec Islamu i Muzułmanów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2015, Available at: <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_037_15.PDF>.
 • Feliksiak M., Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2013, Available at: <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_024_13.PDF>..
 • Grzymała-Kazłowska A., Jasińska-Kania A., “Tolerance in Poland”, Academia 2011, no. 1(29).
 • Gurba E., “Wczesna dorosłość”, in: Psychologia rozwojowa, ed. J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Hipsz N., Granice tolerancji – stosunek do wybranych grup mniejszościowych. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2014, Available at: <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_149_14.PDF>.
 • Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 2005.
 • Omyła-Rudzka M., Stosunek do innych narodów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2015, Available at: <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_014_15.PDF>.
 • Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1985.
 • Pilch T., “Polska nietolerancja, ustalenia pojęciowe i metodologiczne”, in: Tolerancja, ed. B. Karolczak-Biernacka, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1992.
 • Popper K., The Open Society and Its Enemies, vol. 1: The Age of Plato, Routledge, London 1945.
 • Roguska A., Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2013, Available at: <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_012_13.PDF>.
 • Verkuyten M., Slooter L., “Tolerance of Muslim beliefs and practices: Age related differences and context effect”, International Journal of Behavioral Development 2007, vol. 31, no. 5.
 • Wciórka B., Dystans społeczny czy tolerancja i otwartość? Postawy wobec wyznawców prawosławia, protestantyzmu, judaizmu i islamu. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2001, Available at: <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_080_01.PDF>.
 • Wenzel M., Opinie ludności z krajów Europy Środkowej o imigrantach i uchodźcach. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2005, Available at: <http://www.bezuprzedzen.org>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5366
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dc53578-f749-44f6-baa4-e070821e929f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.