PL EN


2014 | 37 | 203-216
Article title

Prywatne-publiczne-polityczne. Genderowe konteksty edukacji

Authors
Content
Title variants
EN
Private-public-political. Gender contexts of education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author is trying to reconstruct the causes of moral panic around the concept of gender and she is searching for reasons why this category is used in the Polish press with the term "ideology". Justifying the relevance of gender for pedagogy, she compares the arguments of the supporters and opponents of spreading scientific reflections about gender roles in school. Seeking opportunities for dialogue between researchers and essayists, she asks about the role of educators in re-thinking the gender theory and stresses urgent need to engage in a public debate.
Year
Volume
37
Pages
203-216
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Budrowska B., Duch D., Titkow A., Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 • Bradley H., Płeć, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
 • Brannon L., Psychologia rodzaju. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • Chomczyńska-Rubacha M (red.), Role płciowe. Kultura i edukacja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2006.
 • Chomczyńska-Rubacha M. (red.), Płeć i rodzaj w edukacji, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2004, s. 24.
 • Chomczyńska-Rubacha M., Płeć i szkoła. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. PWN, Warszawa 2007.
 • Gromkowska-Melosik A., Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu. Impuls, Kraków 2011.
 • Kopciewicz L., Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre'a Bourdieu. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Kopciewicz L., Zierkiewicz E. (red.): Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji. Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2009.
 • Kuby G., Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności. Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009.
 • Pinker S., Tabula rasa. Spory o naturę ludzką.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.
 • Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji. Impuls, Kraków 2010.
 • Renzetti C.M., Curran D.J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Śliwerski B. (red.nauk.), Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej, Kraków 2009.
 • Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Impuls, Kraków 2009.
 • Tillman K.J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Wojciszke B. (red.) Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • Visvanathan N., Duggan L., Wiegersma N., Nisonoff L., Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów. Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2012.
 • http://wyborcza.pl/1,75478,15112785,Mamo__czy_jestem_zaszczepiona_na_gender_.html [z dn. 12.07.2014]
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3913853/ideologia.html, [z dn. 12. 07. 2014]
 • http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/althusser05.pdf , s. 16 [z dn. 12.07.2014]
 • http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ideologia-czy-nauka-debata-o-gender-w-warszawie/2y505, [z dn. 14.07.2014]
 • http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencja_przemoc_wobec_kobiet.pdf, s. 11 [z dn. 14.07.2014]
 • http://www.fronda.pl/a/uniwersytety-w-szponach-ideologii-gender,29077.html [z dn. 14.07.2014]
 • http://www.fronda.pl/a/abp-hoser-ideologia-gender-zmierza-ku-autodestrukcji,27063.html [z dn. 15.07.2014]
 • http://www.niedziela.pl/artykul/106423/nd/ [dostęp z dn. 15.07.2014]
 • http://www.dsw.edhttp://www.dsw.edu.pl/fileadmin/ULS/Nauka_i_badania/PAN/OPINIA
 • STANOWISKO_ZESPOŁU_EDUKACJI_ELEMENTARNEJ_KNP_PAN.pdf[dostęp z dn. 16.07.2014]
 • http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa , [z dn. 16.07.2014]
 • http://maleprzedszkola.pl/Pobieralnia, s. 23 [dostęp z dn. 16.07.2014]
 • http://stop-seksualizacji.pl/ [dostęp z dn. 16.07.2014]
 • http://genderexperts.wordpress.com/2013/09/18/czym-jest-marksistowska-ideologia-gender-oraz-seksualizacja-dzieci/, [dostęp z dn. 16.07.2014]
 • http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/KopciewiczDlaczegowartostudiowacgenderstudies/menuid-431.html,
 • http://www.znp.edu.pl/element/1869/Oswiadczenie_ZNP_w_sprawie_edukacji_rownosciowej [z dn. 16.07.2014]
 • http://episkopat.pl/dokumenty/5545.1,List_pasterski_na_Niedziele_Swietej_Rodziny_2013_roku.html [z dn. 18.07.2014]
 • http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stanowisko-mnisw-w-sprawie-zajec-i-badan-dotyczacych-gender-na-uczelniach.html [z dn. 18.07.2014]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0137-9585
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dcc222f-2d5d-48cc-84b7-48a8323bcdd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.