PL EN


2016 | 3(22) | 61-80
Article title

„Książka w rogatywce” – najcenniejsze zbiory biblioteczne zgromadzone w wojskowych książnicach w Polsce i na świecie

Content
Title variants
EN
“The Book in a Four-Cornered Cap” – the Most Valuable Collections in Military Libraries in Poland and in the World
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie najcenniejszych kolekcji bibliotecznych o tematyce wojskowej, znajdujących się w książnicach wojskowych w Polsce i na świecie. Przedstawiona została historia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w kontekście gromadzenia przez ponad 90 lat najcenniejszych zbiorów bibliotecznych związanych z wojskiem polskim i szeroko rozumianymi naukami o wojskowości. W dalszej części artykułu zaprezentowano księgozbiory bibliotek wojskowych (ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów specjalnych) funkcjonujących na całym świecie. W ostatniej części omówiono działalność cyfrowych bibliotek wojskowych.
EN
The aim of the article is to discuss the most valuable military-related collections held in military libraries in Poland and in the world. The article will present the history of the Marshal Piłsudski Central Military Library in Warsaw (henceforth referred to as CBW) in the context of the most valuable collections associated with the Polish army and the broadly conceived military sciences that were gathered during the period of more than ninety years. The further part of the article provides a few examples to present the collections of military libraries (with particular reference to special collections), functioning all over the world. The final part of the article will discuss the activities of the digital military libraries.
Contributors
 • Zakład Bibliotekoznawstwa Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach, s.czarzasty@gmail.com
References
 • [1] Academic Library; historical facts and chief characteristics. W: “G.S. Rakovski” National Defence Academy [online]. [Data dostępu: 29.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://rnda.armf.bg/wp-content/uploads/000s/EN/About/Library/acad.php.
 • [2] Centralna Biblioteka Wojskowa. W: Zbiory cyfrowe [online]. [Data dostępu: 29.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cbw.pl/index. php/zbiory/zbiory-cyfrowe.
 • [3] Czekaj-Wiśniewska B.: Zbiory Specjalne. „Kwartalnik Bellona” 2009, wydanie specjalne, s. 115–122.
 • [4] „Dziennik Rozkazów” 1919, nr 68, poz. 2213.
 • [5] Figiel M.: Konferencja nt. „Biblioteki warszawskie w latach 1939–1945”. „Bibliotekarz” 2010, (4), s. 20–22.
 • [6] Horodyska E.M.: Centralna Biblioteka Wojskowa w latach 1919–1932 i jej rola w organizacji bibliotek wojskowych w Polsce. Warszawa 1966.
 • [7] Instrukcja o prowadzeniu wojskowych bibliotek oświatowych o nr 382 z dnia 18 października 2011 roku [online]. [Data dostępu: 29.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://rsb.wp.mil.pl/.
 • [8] Kalendarium CBW. W: O bibliotece [online]. [Data dostępu: 29.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://cbw.wp.mil.pl/pl/8.html.
 • [9] Kowalik T.K.: Działalność dydaktyczno-wychowawcza Akademii Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych w West Point w latach 1802–2002. Warszawa 2008.
 • [10] Lewak A.: Straty Biblioteki Raperswilskiej w zbiorach rękopiśmiennych. W: Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie źródeł rękopiśmiennych. Red. Kazimierz Konarski. Warszawa 1955.
 • [11] Matwijów M.: Zbiory Specjalne. W: Bibliotekarstwo. Nauka – Dydaktyka – Praktyka. Red. A. Tokarska. Warszawa 2013, s. 143–155.
 • [12] Military History Library [online]. [Data dostępu: 29.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://rnda.armf.bg/wp-content/uploads/000s/EN/About/Library/Istor.php.
 • [13] Piwowarska K.: Zarys historii Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. „Kwartalnik Bellona”, wydanie specjalne 2009, s. 9–39.
 • [14] Piwowarska K.: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Forum Bibliotekarzy Medycznych” 2013, R. 6 (12), nr 2, s. 535–542
 • [15] Projekt Instrukcji o prowadzeniu wojskowych bibliotek fachowych [online]. [Data dostępu: 29.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://rsb.wp.mil.pl.
 • [16] Raporty ze sprawozdań rocznych wojskowych bibliotek naukowych, fachowych i ośrodków naukowej informacji wojskowej z lat 2010–2013 [online]. [Data dostępu: 29.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: http//rsb.wp.mil.pl/.
 • [17] Sprawozdania z działalności Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za lata 2006–2014 [online]. [Data dostępu: 29.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cbw.pl/index.php/home/sprawozdania-roczne.
 • [18] Tanewski P.: 90 lat Centralnej Biblioteki Wojskowej. „Poradnik Bibliotekarza” 2010, nr 1, s. 11–14.
 • [19] United States Military Academy Library 2011–2013 [online]. [Data dostępu: 29.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.westpoint.edu/library/site%20documents/usmalibraryprogram1113.pdf.
 • [20] United States Military Academy Library – Digital Collection; All Collections. W: United States Military Academy Library – Digital Collection [online]. [Data dostępu: 29.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://digital-library.usma.edu.
 • [21] Wojskowa Biblioteka Cyfrowa “Zbrojownia” [online]. [Data dostępu: 29.12.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://zbrojownia.cbw.pl:8080/dlibra/collectiondescription.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dce4097-d5be-456f-9df7-365f92ff3956
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.