Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(13) | 255-266

Article title

Kultura polityczna pogranicza w okresie przemian

Content

Title variants

EN
Political culture of the border region in the time of transition

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Political culture is a broad and capacious term. For the purposes of this article I have acknowledged that it is a set of views, attitudes and beliefs prevalent in a given community. Analyzing from this angle the behavior of the inhabitants of the land of Brandenburgia and the former Gorzowskie Voyvodship, I have tried to demonstrate common features, as well as differences between the communities of the border region. Both communities had to cope with a difficult period of system transformation, which in addition to benefits, posed a lot of problems.

Year

Issue

Pages

255-266

Physical description

Dates

published
2016-05-23

Contributors

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Bartkowski J., Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003.
 • Bender P., Unsere Erbschaft. Was war die DDR – was bleibt von ihr?, Monachium 1992.
 • Bergham V.R., Modern Germany. Society, economy and politics in the twentieth century, Cambridge 1987.
 • Czubiński A., Droga Niemców do ponownego zjednoczenia państwa 1949-1990, Poznań 1991.
 • Garlicki J., Noga-Bogomilski A., Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2004.
 • Kultura polityczna Polaków, red. B. Gołębiowski, Łomża 2004.
 • Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006.
 • Lőffler B., Zachodnioniemiecki obraz Polski i Polaków. Stereotypy i niezbędne korekty w percepcji, „Przegląd Zachodni” 1989, nr 3, s. 1-20.
 • Mojsiewicz Cz., Od polityki do politologii, Toruń 2005.
 • Patton D.F., Out of the East. From PDS to Left Party in Unified Germany, New York 2011.
 • Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
 • Robertson D., Słownik polityki, Warszawa 2009.
 • Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.
 • Sielezin J. R., Badania źródłoznawcze w politologii, Wrocław 2010.
 • Słabek H., O społecznej historii Polski 1945-1989, Warszawa 2009.
 • Systemu ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, M. Grzybowski, Białystok 2012.
 • Tomczak Ł., Lewicowe partie polityczne w Polsce. Programy, organizacje, strategie, Szczecin 2012.
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje i wyzwania, t. 2, red. J. Leszkowicz-Baczyński, Zielona Góra 2001.
 • Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje, red. L. Gołdyna, Zielona Góra 1999.
 • Trosiak C., Proces formowania się pogranicza polsko-niemieckiego w latach 1945-1993, „Przegląd Zachodni” 1993, nr 3.
 • Tumolska H., Kultura polityczna „małej ojczyzny” w świetle prasy kaliskiej (1870-1914), Poznań-Kalisz 2006.
 • Wiatr J. J., Socjologia polityki, Warszawa 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4dd3be23-5d06-48e4-a301-47d8c28a7cdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.