PL EN


2011 | 90 | 47-56
Article title

Algoritm rešeniâ zadači formirovaniâ optimal'nogo maršruta dviženiâ brigad rabočih v hode operativnogo planirovaniâ v stroitel'stve

Title variants
EN
The Task Solution Algorithm of Forming an Optimized Route of a Workers Brigade Moving in the Process of Operative Planning in Construction
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Proponowany materiał jest ciągiem logicznym badań, wymienionych w artykule "Funkcja docelowa zadania kształtowania optymalnej marszruty przemieszczania się brygad pracowników w trakcie planowania operacyjnego". Opracowany algorytm pozwala na ukształtowanie marszruty ruchu brygad pracowników między obiektami budownictwa w operatywnym okresie planowym (miesiąc, tydzień), optymalny wg kilku odrębnych kryteriów z uwzględnieniem predyspozycji osoby podejmującej decyzję i daje możliwość dostosowania modelu do różnych warunków praktyki budownictwa, co podwyższa realistyczność zadań planowych i pozwala w sposób racjonalny wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa.
EN
The text is a logical continuation of an approach presented in the article under the title "The object function of the task of forming an optimized route of a workers brigade moving in the process of operative planning". The designed algorithm allows to form a route of a workers brigade moving between objects under construction during an operative planning term (a month, a week). The route is optimal according to some individual criteria with allowance for preferences of a decision maker and shall give a possibility of setting up the model towards different conditions of a construction practice. The algorithm increases the reality of planned tasks and gives a possibility of enterprise's resources intelligent use.
Contributors
  • Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś
  • Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś
References
  • 1. Pauliuchuk Y., Srywkina L., Funkcja docelowa zadania kształtowania optymalnej marszruty przemieszczania się brygad pracowników w trakcie planowania operacyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 88, Seria: Administracja i Zarządzanie (15)2011.
  • 2. Бусленко Н.П. и др., Лекции по теории сложных систем / Н.П. Бусленко, В.В. Калашников, И.Н. Коваленко, Сов. радио, Москва 1979.
  • 3. Дубров А.М., Компонентный анализ и эффективность в экономике, Финансы и статистика, Москва 2002.
  • 4. Коломоец Ф.Г., Основы системного анализа и теории принятия решений, Тесей, Минск 2006.
  • 5. Мухин В.И., Исследование систем управления, Экзамен, Москва 2002.
  • 6. Розен В.В., Математические модели принятия решений в экономике, Книжный дом "Университет", Высшая школа, Москва 2002.
  • 7. Синюк В.Г., Шевырев А.В., Использование информационно-аналити- ческих технологий при принятии управленческих решений, Экзамен, Москва 2003.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dd9d342-598c-4614-ba7c-5034ce300408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.