PL EN


2014 | 3(8) | 61-72
Article title

Sustainable Housing Environment and Its Impact on Consumption Patterns

Authors
Content
Title variants
PL
Zrównoważone środowisko mieszkaniowe i jego wpływ na wzorce konsumpcji
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This article main topic is to discuss key concepts, methods, applications and lessons learned in sustainable architecture, design and housing environment in last 20 years. Sustainable architecture and urban design challenges new and ingenious urban and architectural design at various levels. Examples are the following. –– Minimising the negative environmental impact of buildings by enhancing efficiency and moderating the use of materials, energy and development space. –– Developing measures to relate form and adapt the design to the site, the region and the climate. –– Establishing a harmonious, long lasting relationship between the inhabitants and their surroundings by addressing the essence of good form-giving. As indicated above sustainable housing environment (and architecture) shall be thus well built, easy to use and beautiful. Implementation of sustainability demands is strongly affecting inhabitants (consumers’) behaviour. This article highlights special aspects of sustainability in architecture, design and housing, due to their impact on contemporary consumption.
PL
Głównym tematem artykułu jest omówienie podstawowych koncepcji, metod, zastosowań i nauk płynących ze zrównoważonej architektury, projektowania i środowiska mieszkaniowego w ciągu ostatnich 20 lat. Zrównoważona architektura i urbanistyka stanowi wyzwanie dla nowego i pomysłowego projektowania urbanistycznego i architektonicznego na różnych poziomach. Przykłady są następujące: –– minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko budynków przez zwiększanie skuteczności i łagodzenie wykorzystania materiałów, energii i przestrzeni rozwoju, –– opracowanie środków odnoszących się do formy i adaptacji projektu do terenu zabudowy, regionu i klimatu, –– ustanowienie harmonijnej, długotrwałej relacji między mieszkańcami a ich otoczeniem przez zwrócenie uwagi na istotę dobrego projektowania. Jak wskazano wyżej, zrównoważone w ten sposób środowisko mieszkaniowe (i architektura) będzie dobrze tworzone, łatwe w użytkowaniu i piękne. Realizacja wymogów zrównoważonego rozwoju silnie oddziałuje na zachowanie mieszkańców (konsumentów). Artykuł uwypukla szczególne aspekty zrównoważonego rozwoju w architekturze, projektowaniu i mieszkalnictwie, zważywszy na ich wpływ na współczesną konsumpcję.
Year
Issue
Pages
61-72
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4deea36a-b2e4-4ca5-b5a3-906bb30b3c8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.