PL EN


2014 | 198 cz 1 | 35-43
Article title

System wsparcia energetyki prosumenckiej w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The System of Prosumer Energetics Support in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The objective of the paper is to analyse the system of prosumer energetics support in Poland. The system has been functioning since 2013 based on the regulations provided by the revised Energy Law. The purpose of the study is to present the essence of prosumer energetics and also the identification and synthetic characteristics of basic administrative and financial as well as economic and financial instruments stimulating the development of micro-installations of dispersed generation taking advantage of renewable energy sources. A lot of space was devoted, in particular, to the characteristics of feed-in tariffs and the "Prosumer" priority programme initiated by the National Fund for Environment Protection and Water Management.
Year
Volume
Pages
35-43
Physical description
Contributors
References
  • Energetyka prosumencka. Możliwości i korzyści odbiorcy końcowego, Instytut im. E. Kwiatkowskiego, Warszawa 2013.
  • Kłos M., Generacja rozproszona w krajowym systemie elektroenergetycznym - korzyści i problemy [w:] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania, red. J. Rączka, M. Swora, W. Stawiany, NFOŚiGW, Warszawa 2012.
  • Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 r., IEO, Warszawa 2013.
  • Paska J.: Hybrydowe układy wytwórcze i mikrosieci sposobem na rozwój generacji rozproszonej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
  • Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW - 2014, Warszawa 2013.
  • Rifkin J., Trzecia rewolucja przemysłowa, Sonia Draga, Katowice 2012.
  • Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
  • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne i niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 984, 1238.
  • Żmijewski K., Rewolucja energetyczna od kuchni - o rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce [w:] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania, red. J. Rączka, M. Swora, W. Stawiany, NFOŚiGW, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4df0811a-e8cc-4d82-b7e3-35941d08757e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.