PL EN


2018 | 14 | 13-95
Article title

Cmentarzysko ludności kultury jastorfskiej w Marianowie, pow. stargardzki, stan. 1

Content
Title variants
EN
The Jastorf culture cemetery at Marianowo, Stargard district, site 1
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Materials from the cemetery at Marianowo, Stargard district, site 1 include 55 features, 11 pottery groups and more than 30 metal artefacts. They have typical qualities of the earliest phase of the Jastorf culture in Western Pomerania. The influence of the Lusatian and Pomeranian cultures is very strong in burial and in a typology of artefacts. The cemetery was the basis for distinguishing the Marianowo phase.
Year
Volume
14
Pages
13-95
Physical description
Dates
published
2018-12-27
Contributors
 • Muzeum Narodowe w Szczecinie
References
 • Affelski J., Ignaczak M., Jóźwiak B., Machajewski H., Rozen J. 2009. Z badań nad przemianami kulturowymi na przełomie epoki brązu i epoki żelaza na Pomorzu Zachodnim. W: M. Fudziński, H. Paner, S. Czopek (red.), Nowe Materiały Kultury Łużyckiej i Pomorskiej z Pomorza. Gdańsk, 141–152.
 • Babeş M. 1993. Die Poineşti-Lukaševka-Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in der letzten Jahrhunderten von Christi Geburt. Bonn. Becker C.J. 1961. Førromersk jernalalder i syd- og midtjylland. Købenvhavn.
 • Borkowski J., Kasprzak A. 2009. Cmentarzysko kultury pomorskiej w Miechęcinie (gmina Dygowo), stanowisko 5. W: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), Acta Archaeologica Pomoranica 3/1, Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. Szczecin, 119–128.
 • Bräuning R. 2014. Die Bestattungssitten der Jastorfkultur. W: J. Brandt, B. Rauchfuβ, V. Schwartz (red.), Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa. Hamburg, 81–90.
 • Bursche A., Machajewski H., Rogalski B. 2012. Okres przedrzymski – okres wędrówek ludów – katalog zabytków. W: K. Kowalski, D. Kozłowska-Skoczka (red.), Zaginione- -Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności. Szczecin, 237–312.
 • Dąbrowska T. 1988 Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia – zasięg – powiązania. Warszawa.
 • Dworaczyk M. 2004. Ceramika naczyniowa kultury łużyckiej z Pyrzyc. Materiały Zachodniopomorskie NS I/1, 123–132.
 • Domański G. 1975. Studia z dziejów Środkowego Nadodrza w III–I wieku p.n.e. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Dzieduszycki W., Makiewicz T., Sobucki A. 1998. Nowa Wieś, st. 1 i 12 (GAZ nr 43/43a) – badania wykopaliskowe. W: R. Mazurowski (red.), Archeologiczne Badania Ratownicze wzdłuż Trasy Gazociągu Tranzytowego 1: Ziemia Lubuska. Poznań, 117–181.
 • Ender W. 2009. Der polykulturelle Bestattungsplatz von Liebersee in Sachsen – ein „Werk stattbericht”. W: W. Budesheim, H. Keiling (red.), Die Jastorf-Kultur. Forschungsstand und kulturhistorische Probleme der vorromischen Eisenzeit, Wentorf, 153–178. Beiträge für Wissenschaft und Kultur 9.
 • Eggers H.J. 1964. Das Gräberfeld von Langenhagen, Kreis Saatzig. Baltische Studien. Neue Folge 50, 7–12.
 • Eggers H.J., Stary P. 2001. Funde der Vorrömischen Eisenzeit, der Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit in Pommern. Lübsdorf.
 • Fenske R. 1986. Cosa. Ein Gräberfeld der vorrömischen Eisenzeit im Kreis Neubrandenburg. Berlin. Beitrage zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg 19.
 • Fudziński M., Adamska E., Fudziński P. 2005. Badania ratownicze na osadzie z wczesnej epoki żelaza w Straszynie gm. Pruszcz Gdański. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XIV Sesja Pomorzoznawcza 1. Gdańsk, 327–341.
 • Griesa S. 1982. Die Göritzer Gruppe. Berlin. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 16.
 • Hamling A. 1964. Dotychczasowe wyniki badań stanowiska ludności kultury łużyckiej w Lubinie, pow. Wolin. Materiały Zachodniopomorskie 10, 9–36.
 • Janiak R. 2009. Badania prowadzone na stanowisku 2 w Nowej Sikorskiej Hucie, gm. Stężyca, woj. pomorskie w latach 2005–2008. W: M. Fudziński, H. Paner, S. Czopek (red.), Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza. Gdańsk, 71–78.
 • Janocha H., Rożnowski F. 1972. Wyniki archeologiczno-antropologicznych badań cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury wschodniopomorskiej w Łubowie- -Kolonii, pow. Szczecinek, stanowisko 5. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 2, 34–67.
 • Kaniewska D., Sobucki A. 2006. Wielokulturowa osada w Międzyrzeczu, stan. 108. W: S. Groblica, A. Jaszewska (red.), Współczesnymi drogami w przeszłość. IV PolskoNiemieckie Spotkania Archeologiczne, Dychów, 15–18 listopada 2005 2. Zielona Góra, 137–195.
 • Kaczmarek M. 2005. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Ziemi Obornicko- -Rogozińskiej. W: T. Skorupka (red.), Archeologia powiatu obornickiego. Oborniki –Rogoźno–Ryczywół. Poznań, 127–235.
 • Kasprowicz T. 2004. Stanowisko kultury jastorfskiej w Wojnowie, gm. Murowana Goślina. W: H. Machajewski (red.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Poznań, 215–233.
 • Keiling H. 1962. Ein Bestattungsplatz der jüngeren Bronze- und vorrömischen Eisenzeit von Lanz, Kreis Ludwigslust. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg 1962.
 • Keiling H. 1969. Die vorrömische Eisenzeit in Elde-Karthane-Gebiet (Kreis Perleberg und Kreis Ludwigslust). Schwerin. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock 3.
 • Keiling H. 1974. Kolbow. Ein Urnenfriedhof der vorrömischen Eisenzeit im Kreis Ludwigslust. Berlin. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock 8.
 • Keiling H. 1978. Neue Holsteiner Gürtel aus Mecklenburg und die Verbreitung der rechteckigen Plattengürtelhacken. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg 1978, 63–105. Keiling H. 1979. Glövzin. Ein Urnenfriedhof der vorrömischen Eisenzeit im Kreis Perleberg. Berlin. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock 12.
 • Keiling H. 1981. Der Urnenfriedhof der vorrömischen Eisenzeit in Kastorf, Kreis Ludwigslust. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg 1981, 115–156.
 • Keiling H. 1983. Grabfunde von einem Urnenfriedhof der vorrömischen Eisenzeit von Schwechow, Kreis Hagenow. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg 1983, 23–46.
 • Keiling H. 2007. Urnengräber von germanischen Bestattungensplätzen der vorrömischen Eisenzeit auf der Insel Rügen. W: Vorstand der Freien Lauenburgischen Akademie (red.), 15. Jahre Lauenburgische Akademie. Festschrift für Dr. Werner Budesheim, Freie Lauenburgische Akademie für Wissenschaft und Kultur. Wentorf, 99–144.
 • Keiling H. 2008. Bemerkungen zu den eisernen v-förmigen Gürtelhaken der Jastorf- -Kultur. W: F. Biermann, Th. Terberger (red.), „Die Dinge beobachten...”. Archäologische und historische Forschungen zur frühen Geschichte Mittel- und Nordeuropas. Festschrift für Günter Mangelsdorf zum 60. Geburtstag. Rahden/Westf., 93–102.
 • Keiling H. 2014. Bemerkungen zu den Nadeln der Jastorfkultur. W: J. Brandt, B. Rauchfuβ, V. Schwartz (red.), Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa. Hamburg, 113–128.
 • Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. Warszawa.
 • Kot K. 2011. Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach Renice 5 i 6, gm. Myślibórz, województwo zachodniopomorskie. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza 1. Gdańsk, 179–190.
 • Kozłowska D. 1994. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Dobrowie, woj. ko - szalińskie. Materiały Zachodniopomorskie 39 (1993), 7–82.
 • Kozłowska D. 1997. Osada ludności kultury łużyckiej ze Szczecina-Niemierzyna. Materiały Zachodniopomorskie 43, 113–158.
 • Kozłowska-Skoczka D. 2009. Wstępne wyniki badań ratowniczych osady ludności kultury łużyckiej na stanowisku Kozielice 76, gm. loco, województwo zachodniopomorskie. W: M. Fudziński, H. Paner, S. Czopek (red.), Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza. Gdańsk, 153–164.
 • Krzysiak A. 2005a. Wyniki badań cmentarzyska fazy wielkowiejskiej przeprowadzonych w latach 2001–2003 w Dąbrównie, gm. Potęgowo. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XIV Sesja Pomorzoznawcza 1. Gdańsk, 249–266.
 • Krzysiak A. 2005b. Wyniki badań stanowiska ludności kultury pomorskiej przeprowadzonych w Trzebiatkowej, gm. Tuchomie, stan. 3. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XIV Sesja Pomorzoznawcza 1. Gdańsk, 267–276.
 • Krzysiak A. 2009. Schyłek kultury łużyckiej i początek kultury pomorskiej w świetle najnowszych odkryć w Podolu Małym i Gogolewie, gm. Dębica Kaszubska. W: M. Fudziński, H. Paner, S. Czopek (red.), Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza. Gdańsk, 105–127.
 • Krzyszowski A. 1998. Święty Wojciech, st. 10 gmina Międzyrzecz GAZ nr 57 AZP 51-15: 28. Badania wykopaliskowe. W: R. Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 1: Ziemia Lubuska. Poznań, 200–240.
 • Krzyszowski A. 2006. Wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowej osadzie w Międzyrzeczu (stan. 78) w woj. lubuskim. W: S. Groblica, A. Jaszewska (red.), Współczesnymi drogami w przeszłość. IV Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne Dychów, 15-18 listopada 2005 2. Zielona Góra, 7–95.
 • Lachowiczowa R., Lachowicz F.J. 1961. Cmentarzysko kultury pomorskiej w Maryńcu, pow. Złotów – stanowisko 1. Materiały Zachodniopomorskie 7, 85–172.
 • Lachowiczowa R., Lachowicz F.J. 1965. Cmentarzysko ciałopalne oraz ślady osadnictwa ludności kultury pomorskiej w Stawnicy, pow. Złotów. Materiały Zachodniopomors- kie 11, 85–170.
 • Lachowicz F. J. 1964. Cmentarzysko kultury pomorskiej w Darskowie, pow. Bytów. Materiały Zachodniopomorskie 10, 37–104.
 • Lewczuk J. 2005. Kultura pomorska na środkowym Nadodrzu. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Aktualne problemy kultury pomorskiej. Gdańsk, 145–158.
 • Lewczuk J. 2009. Z Pomorza na Łużyce. Grupa górzycka kultury łużyckiej w okresie halsztackim epoki żelaza. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu. Gdańsk, 145–154.
 • Łaszkiewicz T. 1973. Cmentarzysko ludności kultury jastorfskiej w Kunowie, pow.
 • Stargard Szczeciński. Materiały Zachodniopomorskie 17 (1971), 17–96.
 • Machajewski H. 1999. Stosunki kulturowe w dorzeczu Parsęty w młodszym okresie przedrzymskim. W: J. Andrzejowski (red.), COMHLAN. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin. Warszawa, 233–245.
 • Machajewski H. 2002. W kwestii grobów jamowych z resztkami stosu na cmentarzyskach ludności kultury oksywskiej. W: J. Wrzesiński (red.), Funeralia Lednickie 4: Popiół i kość. Sobótka–Wrocław, 271–283.
 • Machajewski H. 2009. Ceramika naczyniowa. W: A. Jaszewska, A. Leciejewska, H. Machajewski, E. Pawlak, P. Stachowiak, P. Wolanin. Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku nr 10 w Świętem, gm. Stargard Szczeciński, woj. Zachodniopomorskie. Zielona Góra–Poznań, 120–136.
 • Machajewski H. 2013. The Jastorf Culture in Northwest Poland. W: M. Grygiel, H. Machajewski, A. Michałowski, Z. Woźniak (red.), The Jastorf Culture in Poland. Oxford, 47–60.
 • Machajewski H. 2014. On the study of the Jastorf Culture in Northwest Poland. W: J. Brandt, B. Rauchfuβ, V. Schwartz (red.), Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa. Hamburg, 267–256.
 • Machajewski H., Leciejewska A., Wolanin P. 2011. Osada ludności z okresu przedrzymskiego i wczesno rzymskiego w Świętem, gmina Stargard Szczeciński, stan. 10. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza 1. Gdańsk, 267–296.
 • Machajewski H., Pietrzak R. 2004. Z badań nad ceramiką naczyniową z okresu przedrzymskiego w Wielkopolsce. W: H. Machajewski (red.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Poznań, 83–121.
 • Machajewski H., Walkiewicz B. 1993. Wyniki archeologicznej penetracji terenowej przeprowadzonej w okolicy Nowego Miasta nad Wartą, woj. poznańskie. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 2, 103–113.
 • Malinowski A., Marecki B. 1976. Charakterystyka antropologiczna przepalonych kości ludzkich z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Marianowie, pow. Stargard. Materiały Zachodniopomorskie 18, 51–57.
 • Malinowski T. 1995. Niektóre zagadnienia rozwoju kulturowego u schyłku epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza w Europie Środkowej. W: T. Węgrzynowicz, M. Andrzejowska, J. Andrzejowski, E. Radziszewska (red.), Kultura pomorska i kultura grobów podkloszowych. Razem czy osobno? Warszawa, 19–35.
 • Meyer M. 2012. Migration und Adaptation. Ein Differenziertes Modell zur Erklärung der latènezeitlichen Przeworsk-Funde in Deutschland. W: G. Domański (red.), Nadodrze w Starożytności. Zielona Góra, 61–74.
 • Michałowski A. 2004. Łyżki gliniane z okresu przedrzymskiego z terenów Europy Środkowej. W: H. Machajewski (red.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko- -Kujawskiej. Poznań, 123–160.
 • Ostasz A., Rogalski B. 2010. Troszyn, gm. Wolin, pow. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, stan. 12, AZP 21-07/73. Opracowanie wyników badań, maszynopis w Dziale Archeologii MNS w Szczecinie i Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
 • Ostasz A., Rogalski B. 2013. Osada z fazy marianowskiej w Troszynie, pow. Kamień Pomorski, stan. 12. W: E. Fudzińska (red.), XIII Sesja Pomorzoznawcza. Malbork, 95–114.
 • Ostasz A., Rogalski B. 2015. Wybrane materiały z fazy marianowskiej z osady w Troszynie. W: M. Fudziński (red.), Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z najnowszych odkryć. Gdańsk, 57–73.
 • Pawlak T. 2009. Cmentarzysko ludności kultury jastorfskiej w Troszynie, stanowisko 10, powiat Kamień Pomorski. Praca magisterska obroniona na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
 • Poleska P., Woźniak Z. 1999. Zabytki typu jastorfskiego z zachodniej Małopolski. W: J. Andrzejowski (red.), COMHLAN. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin. Warszawa, 379–394.
 • Reinecke A., Rausch K. 1997. Ein Steinring der jüngeren vorrömischen Eisenzeit von Hohensee bei Wolgast, Lkr. Ostvorpommern. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg- -Vorpommern 44 (1996), 61–102.
 • Reinecke A. 1987. Ein Bestattungsplatz der Vorrömischen Eisenzeit von Latzow, Kreis Greifswald. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern: 1987, 45–91.
 • Rembisz A. 2009. Groby skrzynkowe ludności kultury pomorskiej w Grzybnie, gm. Unisław i Dębowej Łące, gm. loco. W: M. Fudziński, H. Paner, S. Czopek (red.), Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza. Gdańsk, 37–52.
 • Richthofen von J. 1995. Ein Gräberfeld der späten vorrömischen Eisenzeit und älteren Römischen Kaiserzeit bei Zinzow, Kreis Ostvorpommern. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern 42, 121–149.
 • Rogalski B. 2007. Styl halsztacki w ceramice z osad z młodszego okresu przedrzymskiego z Pomorza Zachodniego. W: G. Nawrolska (red.), XV Sesja Pomorzoznawcza. Elbląg, 141–149.
 • Rogalski B. 2010a. Cmentarzysko w Marianowie i problem fazy marianowskiej. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Między kulturą łużycką a pomorską. Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza. Gdańsk, 135–152.
 • Rogalski B. 2010b. Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III–I w. p. n. e.). Szczecin.
 • Rogalski B. 2010c. Osada ludności kultury oksywskiej w Głuszynie, powiat Słupsk, stanowisko 1. Materiały Zachodniopomorskie NS IV/V, 21–73.
 • Rogalski B. 2011. Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 30 w Warszkowie, pow. Sławno, woj. zachodniopomorskie. W: Materiały Zachodniopomorskie NS VI/VII, 87–121.
 • Saalow L., Schmidt J.-P. 2009. Von Kalkbrennern, Töpfern und Eisenschmieden–Fundplätze der vorrömischen Eisenzeit im Verlauf des Rügenzubringers. W: U. M. Meier, von Schmettow H., Schmidt J.-P. (red.), Archäologische Entdeckungen in Mecklenburg -Vorpommern. Kulturlandschaft zwischen Recknitz und Oderhaff. Schwerin, 101–106.
 • Schmidt V. 1997. Untersuchungen auf einem Gräberfeld der vorrömischen Eisenzeit bei Glocksin, Lkr. Mecklenburg-Strelitz, Bodendenkmalpflege in Mecklenburg -Vorpommern 44, 7–60.
 • Schneider R. 2009. „Prä-Jastorf” Schwantes’ „Stufe von Wessenstedt” in überregionalem Kontext. W: W. Budesheim, H. Keiling (red.), Die Jastorf-Kultur. Forschungstand und kulturhistorische Probleme der vörromischen Eisenzeit. Wentorf, 41–68. Freie Lauenburgische Akademie für Wissenschaft und Kultur. Beiträge für Wissenschaft und Kultur 9.
 • Segschneider M. 2005. Endlich gefunden! – Ein spätbronzezeitliches Gehöft bei Wüsteney, Lkr. Nordvorpommern. W: U.M. Meier (red.), Die Autobahn A20 – Norddeutschlands längste Ausgrabung. Archäologische Forschungen auf der Trasse zwischen Lübeck und Stettin. Schwerin, 57–60.
 • Seyer H. 1982. Siedlung und archäologische Kultur der Germanen im Havel-Spree-Gebiet in den Jahrhunderten vor Beginn u.Z. Berlin. Schriften zur Ur und Frühgeschichte 34.
 • Skrzypek I. 1982. Archeologiczne badania ratownicze w Koszalinie na stanowisku 12. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 12, 13–28.
 • Skrzypek I. 1983. Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury pomorskiej w Poroście, gm. Bobolice, woj. Koszalin, stanowisko 10. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 13, 3–22.
 • Skrzypek I. 1986. Zespół osadniczy ludności kultury pomorskiej w Klukowie, gm. Złotów, woj. Piła, stanowisko 2. Część I: cmentarzysko. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 16, 3–26.
 • Skrzypek I. 1995. Znaleziska grobów podkloszowych na cmentarzyskach ludności kultury pomorskiej na Pomorzu Środkowym. W: T. Węgrzynowicz, M. Andrzejowska, J. Andrzejowski, E. Radziszewska (red.), Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno? Warszawa, 55–67.
 • Skrzypek I. 1998. Archeologiczne badania ratownicze prowadzone w 1996 roku na cmentarzysku ludności kultury pomorskiej w Biernatce–Olszanowie, stan. 1–3, gm. Czarne, woj. słupskie. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 22, 5–67.
 • Sobczyk P. 2009. Cmentarzysko kloszowe w Stalmierzu, stan. 3 w powiecie lipnowskim na Ziemi Dobrzyńskiej. W: M. Fudziński, H. Paner, S. Czopek (red.), Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza. Gdańsk, 79–96.
 • Sobucki A., Woźniak Z. 2004. Nowe materiały o cechach jastorfskich z Wielkopolski. W: H. Machajewski (red.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Poznań, 199–214.
 • Strzyżewski Cz. 1972. Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej w Miechęcinie, pow. Kołobrzeg. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 2, 5–31.
 • Uciechowska-Gawron A. 2006. Osadnictwo łużyckie i wczesnośredniowieczne na stanowisku Św. Wojciech nr 17. W: S. Groblica, A. Jaszewska (red.), Współczesnymi drogami w przeszłość IV Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne Dychów, 15–18 listopada 2005 2. Zielona Góra, 213–262.
 • Waluś A. 1995. Popielnice „oczkowe” i twarzowe kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. W: T. Węgrzynowicz, M. Andrzejowska, J. Andrzejowski, E. Radziszewska (red.), Kultura pomorska i kultura grobów podkloszowych. Razem czy osobno? Warszawa, 91–102.
 • Wilgocki E. 1991. Osada ludności kultury łużyckiej na stanowisku 1 w Wierzchlasie, woj. Szczecińskie. Materiały Zachodniopomorskie 37, 19–45.
 • Wołągiewicz R. 1960. Uwagi do zagadnienia stosunków kulturowych w okresie lateńskim na Pomorzu Zachodnim. Materiały Zachodniopomorskie 5, 121–143.
 • Wołągiewicz R. 1970. Kultura jastorfska na Pomorzu Zachodnim. W: W. Hensel (red.), Materiały do Prahistorii Ziem Polskich 5: Epoka żelaza 4: Okresy późnolateński i rzymski. Warszawa, 43–66.
 • Wołągiewicz R. 1989. Cmentarzysko w Marianowie i problem schyłkowej fazy kultury łużyckiej na Pomorzu. W: T. Malinowski (red.), Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu. Słupsk, 307–321.
 • Wołągiewicz R. 1997. Lubieszewo. Materiały do studiów nad kulturą społeczności Pomorza Zachodniego w okresie od IV w. p. n. e. do I w. n. e. Szczecin.
 • Żychliński D. 2004. Osada z młodszego okresu przedrzymskiego z elementami kultury jastorfskiej w Otorowie, pow. Szamotuły, stan. 66. W: H. Machajewski (red.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Poznań, 245– 258.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4df60267-4c4b-494e-a57f-5cb0a2d720cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.