PL EN


Journal
2017 | 13 | 4 | 479-493
Article title

Perceived organizational politics and job satisfaction: the role of personality as moderator

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Postrzegana polityka organizacyjna oraz zadowolenie z pracy: rola osobowości jako moderatora
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: This study aims to examine the predictive effect of perceived organizational politics on employees’ job satisfaction, and the role of personality (extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness) in moderating the relationship. Methods: Data were collected using self-report questionnaires from 210 employees working in private organizations in Malaysia. The hypothesized relationships were tested using hierarchical regression analyses. Results: Consistent with the prediction, results of the study indicated that perceived organizational politics was negatively related to job satisfaction (R2 = 0.09). From the four personality traits, only extraversion and openness were found to moderate the relationship between perceived organizational politics and job satisfaction. Conclusion: The findings of this research extent the current knowledge on the importance of personality traits in relation to perceived organizational politics and job satisfaction among employees.
PL
Wstęp: Praca ma na celu przeanalizowanie przewidywanego wpływu postrzeganej polityki organizacyjnej na zadowolenie z pracy pracowników oraz rolę osobowości (ekstrawersja, otwartość, ugodowość oraz sumienność) w kształtowaniu powiązań i wzajemnych stosunków. Metody: Dane zostały zebrane poprzez przeprowadzenie wywiadu ankietowego wśród 210 pracowników prywatnych przedsiębiorstw w Malezji. Hipotezy zdefiniowane na tej podstawie zostały poddane ocenie przy użyciu analizy regresji hierarchicznej. Wyniki: Zgodnie z przewidywaniami, wyniki badania wskazują, że postrzegana polityka organizacji jest odwrotnie skorelowana z zadowoleniem z pracy (R2 = 0.09). Spośród czterech ocenianych cech osobowości, tylko ekstrawersja i otwartość, miały wpływ na zależności pomiędzy postrzeganą polityką organizacji a zadowoleniem z pracy. Wnioski: Otrzymane rezultaty badań poszerzają dostępną wiedzę dotyczącą istotności cech charakteru w relacji z postrzeganą polityką organizacji a zadowoleniem z pracy wśród pracowników.
Journal
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
479-493
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4df95662-6b96-44ff-83d7-002b0d85b586
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.