PL EN


2017 | 21(28) | 53-65
Article title

Postmodernistyczne formy aktywności politycznej: przykład wydarzeń na Ukrainie (koniec 2013 i 2014 r.)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyzes the newest formats of socio-political protests. The postmodern forms of political activity are examined on the example of events in Ukraine since the beginning of the Revolution of Dignity. The creativity of the newest non-violent forms of protests (performances, flash mobs, installations, etc.), which were carried out in the revolutionary period and during the subsequent occupation of the part of the territory of Ukraine was proven. It is substantiated that political action in the postmodern reality is provocative and is based on game, ritual and symbolism. The perception of political events through the prism of spectacularity is emphasized.
Year
Issue
Pages
53-65
Physical description
Contributors
  • Południowoukraiński Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego, Odessa
References
  • Kremen', T. (2012). Emotsiyna skladova politychnoyi mobilizatsiyi cherez sotsial'ni media. Naukovi pratsi, 192.
  • Reynhol'd, H. (2006). Umnaya tolpa: novaya sotsyal'naya revolyutsyya. Moskva: FAYR PRESS.
  • Sherman, O. (2013). Fleshmob yak sotsial'ne yavyshche, w: Osobystist' v ekstremal'nykh umovakh. Lviv: Lvivskyy universytet bezpeky zhyttyediyal'nosti.
  • Romanenko, S. (2005). O tolpe, fleshmobe y zadachakh sotsyolohyy. Vestnyk Odesskoho natsyonal'noho unyversyteta, 11.
  • Horbatenko, W. (2006). Politychne prohnozuvannya: teoriya, metodolohiya, praktyka. Kyyiv: Heneza.
  • Postol, A. (2010). Postmodernizm yak suchasna suspil'no-politychna real'nist'. Humanitarnyy visnyk Zaporiz'koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, 42
  • Khoma, N. (2015). Politychnyy perfomans yak aktsionists'ka forma protestu. Politykus, 2.
  • Szomowa, S. (2011). Rytual yly perfomans? (K voprosu o teatral'nykh formakh polytycheskoy kommunykatsyy). Zhurnalyst. Sotsyal'nye kommunykatsyy, 4.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e03f313-c776-443a-81b1-21ee4fd1cac2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.